Babītes novads - RSS http://www.babite.lv/ 2015-08-04T20:50:39+01:00 http://www.babite.lv/templates/img/logo.png babite.lv http://www.babite.lv Aicinām iesniegt cenu piedāvājumu par lokālā apgaismojuma „Zebra” izbūvi Piņķos, Jūrmalas ielā pie Aveņu un Laimdotas ielām, atbilstoši tehniskajam projektam un darbu daudzumu sarakstam 2015-08-04T16:33:00+01:00 http://www.babite.lv/public/35479.html Paziņojums par nekustamā īpašuma „Lielpauguri” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Čiekuru iela 2, Čiekuru iela 1, Riekstu iela 23, Riekstu iela 26 teritorijā, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā 2015-08-03T16:40:00+01:00 http://www.babite.lv/public/35476.html Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Austrumi”, kadastra apzīmējums 80480070055 un nekustama īpašuma „Rīgas pilsētas meža fonds” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 804800701898008 daļai, Babītes pagastā, Babītes nova 2015-08-03T16:31:00+01:00 http://www.babite.lv/public/35475.html Paziņojums par nekustamo īpašumu „Varavīksnes”, „Mežrūķi”, Strautmaļu iela 2, Strautmaļu iela 4, Strautmaļu iela 6, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, lokālplānojuma apstiprināšanu 2015-08-03T16:23:00+01:00 http://www.babite.lv/public/35474.html Novadniekam Bricim četras uzvaras jāšanas sporta Pasaules kausa posmā 2015-08-03T15:19:00+01:00 http://www.babite.lv/public/35473.html Foto: TDK ”Bize” 1.klašu kolektīvs dziesmu un deju svētkos 2015-07-31T10:44:00+01:00 http://www.babite.lv/public/35470.html Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras ”Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcijas inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi” (Nr.BS-1/2015) ietvaros 2015-07-30T17:22:00+01:00 http://www.babite.lv/public/35469.html ”Aquasports” aicina uz ūdensslēpošanas svētkiem bērniem 2015-07-30T11:33:00+01:00 http://www.babite.lv/public/35468.html „Dārta” Latgales novada tautastērpos 2015-07-30T11:01:00+01:00 http://www.babite.lv/public/35467.html Izglītības un zinātnes ministres vēstule novada XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem un iedzīvotājiem 2015-07-30T09:38:00+01:00 http://www.babite.lv/public/35466.html