2015. gada 31. augusts
Vārda dienas: Aigars, Vilma

Teksta izmērs

A A A

LV RU

Darba kārtība

Drukas versija

 

Babītes novada pašvaldības domes sēde

23.05.2012., plkst. 14:00

Protokols Nr.7

 

Nr.

p.k.

Izskatāmā lieta

 

Ziņotājs

1.

Par nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu.

Dzirkstīte Paņko

2.

Par adreses piešķiršanu telpu grupām dzīvojamā mājā Briežu ielā 25, Lapsās, Babītes pagastā.

Dzirkstīte Paņko

3.

Par pašvaldības zemes iznomāšanu ģimenes dārziem.

Dzirkstīte Paņko

4.

Par detālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu Babītes novada Salas pagasta nekustamam īpašumam „Dušeļi.”

Dzirkstīte Paņko

5.

Par iespēju turpināt būvniecību nekustamajā īpašumā „Mazcielavas”, Babītes pagastā, Babītes novadā (kadastra numurs 8048 014 0036)

Oskars Sūnaitis

6.

Par zemes iegūšanu īpašumā

Andrejs Ence

7.

Par apbūvēta zemesgabala „Vecpagrabs-1”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā atsavināšanu.

Andrejs Ence

8.

Par pabalstu piešķiršanu.

Nikolajs Antipenko

9.

Par finanšu iedalīšanu.

Andrejs Ence

10.

Par naudas balvas piešķiršanu.

Andrejs Ence

11.

Par Babītes novada pašvaldības Babītes pirmsskolas izglītības iestādes darba režīmu vasaras mēnešos.

Tadeušs Tračums

12.

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma saskaņošanu projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītes novada Spuņciemā”.

Andrejs Ence

13.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu fiziskām personām.

Andrejs Ence

14.

Par garantijas sniegšanu biedrībai „Pūpe”.

Andrejs Ence

Atpakaļ

 

© 2010 Babītes novada pašvaldības dome.
Visas tiesības rezervētas.
Dizains un realizācija: ~

Lapa pēdējo reizi atjaunota: 31/08/2015 11:36

Lapas karte