2015. gada 04. septembris
Vārda dienas: Dzintara, Dzintars, Dzintra

Teksta izmērs

A A A

LV RU

Domes sēdes darba kārtība

Drukas versija

 

Babītes novada pašvaldības domes sēdes
22.02.2012., plkst. 14:00
darba kārtība

(Protokols Nr.4)

Nr.p.k.

Izskatāmā lieta

Ziņotājs

1

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu J.E.

Daina Pedece

2

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu K.E.

Daina Pedece

3

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.V.

Daina Pedece

4

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu O.A.

Daina Pedece

5

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.M.

Daina Pedece

6

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu B.R., I.R., A.R.

Daina Pedece

7

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.R., Ņ.D., P.D.

 

Daina Pedece

8

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.K.

 

Daina Pedece

9

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.K., A.K., A.K.

 

Daina Pedece

10

Par pašvaldības zemes nomu

Dace Ansena

11

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma Kalēju iela 4 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0556

Dzirkstīte Paņko

12

Par nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam „ Rekšņi”, Babītes pagastā, kadastra Nr. 8048 002 0074

Dzirkstīte Paņko

13

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Meistaru iela 9, Babītes pagastā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0622

Dzirkstīte Paņko

14

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem „Ledus iela”, „Bezdelīgu iela 1A”, „Ledus iela 1”, „Priedaines iela 12”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā

Dzirkstīte Paņko

15

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem nekustamā īpašuma Spilves iela 69 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0140 sadalīšanai

Dzirkstīte Paņko

16

Par nomas tiesību izbeigšanu ģimenes dārziem

Dzirkstīte Paņko

17

Par zemes iegūšanu īpašumā

Andrejs Ence

18

Par pabalstu piešķiršanu 

Nikolajs Antipenko

19

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu fiziskām personām

Andrejs Ence

20

Par Babītes novada pašvaldības Babītes pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu

Andrejs Ence

21

Par Babītes novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālista pilnvarām

Elfa Sloceniece

22

Par Babītes novada pašvaldības izglītības iestāžu 2012.gada budžeta izdevumu tāmēm

Elfa Sloceniece

23

Par Babītes novada pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošo automašīnu degvielas limitiem

Elfa Sloceniece

24

Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības domes 16.02.2011. lēmumā 

Elfa Sloceniece

„Par mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu 2011.gadam” (protokols Nr.2, 3.§)

25

Par izmaiņām pašvaldības 25.01.2012. noteikumu Nr.3 „Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2012.gadā” pielikumā Nr.1 „Babītes novada pašvaldības Administrācijas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas”

Elfa Sloceniece

26

Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014.-2020.gadam apstiprināšanu

Andrejs Ence

27

Par finanšu iedalīšanu kultūras pasākumu atbalstam

Andrejs Ence

28

Par finanšu iedalīšanu sporta atbalstam

Andrejs Ence

29

Par Būvvaldes darbinieku iesniegumu

Elfa Sloceniece

30

Par izmaiņām 28.04.2010. „Babītes novada pašvaldības Administrācijas, Bāriņtiesas un Sociālā dienesta darba kārtības noteikumos” (protokols Nr.5, 34.§)

Elfa Sloceniece

Atpakaļ

 

© 2010 Babītes novada pašvaldības dome.
Visas tiesības rezervētas.
Dizains un realizācija: ~

Lapa pēdējo reizi atjaunota: 03/09/2015 15:52

Lapas karte