2015. gada 01. septembris
Vārda dienas: Ilmārs, Iluta, Austrums

Teksta izmērs

A A A

LV RU

SākumsPašvaldībaViegli lasīt

Viegli lasīt

Drukas versija

 

Babītes novada pašvaldības rekvizīti un kontakti

Reģistrācijas numurs 90000028870
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
Sekretāres: Agnese Saukitena un Aivita Grāvele
Tālrunis un fakss: 67914650
E-pasts: dome@babite.lv

Konti:

LV71RIKO0002013191923
AS DNB Banka
Kods: RIKOLV2X

 LV66HABA0551022355389
AS SWEDBANK
Kods: HABALV22  

 

Babītes novada pašvaldības Administrācijas kontakti Salas pagastā:

Adrese: „Pīlādzīši” (ieeja no Sporta un kultūras centra), Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV-2105 
Tālrunis: 67147160
Fakss: 67934197

 

Darba laiki Babītes novada pašvaldības Administrācijā, Sociālajā dienestā un Bāriņtiesā:

Pirmdienās    8.15 - 12.15 un 13.00 - 18.00
Otrdienās      8.15 - 12.15 un 13.00 - 17.00
Trešdienās    8.15 - 12.15 un 13.00 - 17.00
Ceturtdienās  8.15 - 12.15 un 13.00 - 18.00
Piektdienās   8.15 - 12.15 un 13.00 - 15.00
 

Babītes novada pašvaldības apraksts

Babītes novada pašvaldībaBabītes novada pašvaldību veido Babītes novada pašvaldības dome un tās izveidotās izpildinstitūcijas. Dome pieņem lēmumus un ir atbildīga par pašvaldībai doto valsts pārvaldes funkciju, uzdevumu izpildi un budžeta izstrādi un izpildi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.  

Dome sastāv no 15 deputātiem. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs Andrejs Ence.

Lai nodrošinātu savu darbību, dome no deputātiem ievēl pastāvīgās komitejas, kuru atbildība saistās ar lēmumu pieņemšanu par konkrētām dzīves sfērām:    

 • finanšu komiteju piecu deputātu sastāvā;      
 • sociālo lietu komiteju piecu deputātu sastāvā;   
 • attīstības komiteja;        
 • izglītības, kultūras un sporta lietu komiteju piecu deputātu sastāvā.  

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, pašvaldības iestāžu un institūciju darbiniekiem un novada iedzīvotājiem ir izveidojusi vairākas komisijas:

 • vēlēšanu komisiju;
 • administratīvo komisiju;
 • koku ciršanas saskaņošanas komisiju;
 • pašvaldības iepirkuma komisiju;
 • būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisiju;
 • dzīvojamo māju privatizācijas komisija.

 

Babītes novada pašvaldības iestādes:

Administrācija:

 • Vadības atbalsta daļa,
 • Attīstības daļa,
 • Kanceleja,
 • Finanšu un grāmatvedības daļa,
 • Dzimtsarakstu nodaļa,
 • Tehniskā daļa,
 • Būvvalde,
 • Sabiedriskās kārtības daļa;

Bāriņtiesa;

Sociālais dienests;

Babītes vidusskola;

Salas sākumskola;

Babītes mūzikas skola;

Babītes pirmsskolas izglītības iestāde;

Pirmsskolas izglītības iestāde „Saimīte”;

Bibliotēka;

Babītes sporta komplekss;

Sporta un kultūras centrs.

 

Babītes novada atrašanās vieta un satiksmes iespējas

Babītes novada teritorijā ietilpst divi pagasti - Babītes un Salas pagasts. Novada centrs ir Piņķu ciems.

Babītes novads robežojas ar Rīgu, Mārupes novadu, Olaines novadu, Jelgavas novadu, Tukuma novadu un Jūrmalu.

 

Sabiedriskā transporta iespējas Babītes novadā ir:

 • autobusu satiksme, ko nodrošina uzņēmumi SIA „Rīgas satiksme”, AS „Rīgas Taksometru parks”, SIA „B-Bus”;
 • vilcienu satiksme, ko nodrošina uzņēmums AS „Latvijas dzelzceļš”. Pieturas nosaukums - Babītes stacija;
 • Babītes vidusskolēnu vajadzībām tiek organizēta autobusu satiksme 7 maršrutos.


Babītes novadu šķērso Ventspils un Liepājas šosejas.

Attālumi, braucot ar automašīnu:

No Piņķiem līdz Babītei ir 6 kilometri (aptuveni 10 minūtes)

No Piņķiem līdz Jūrmalai ir 14 kilometri (aptuveni 21 minūte)

No Piņķiem līdz Rīgas vecpilsētai ir 16 kilometri (aptuveni 21 minūte)

No Piņķiem līdz Spuņciemam ir 20 kilometri (aptuveni 18 minūtes)

No Piņķiem līdz Starptautiskajai lidostai Rīga ir 11 kilometri (aptuveni 12 minūtes)

 

Babītes novada teritorijas apraksts

Babītes novadu apdzīvo vairāk kā 9000 iedzīvotāju.

Babītes novada teritorijas platība ir 24 193,7 hektāri, no kuriem:

 • aptuveni 38% aizņem meži,
 • aptuveni 27% aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme,
 • aptuveni 15% aizņem ūdeņi,
 • aptuveni 8% aizņem purvi,
 • aptuveni 3% aizņem zeme zem ceļiem,
 • aptuveni 2% aizņem zeme zem ēkām un pagalmiem,
 • aptuveni 0,67% aizņem krūmāji,
 • aptuveni 6 % aizņem pārējās zemes.  

Babītes novadā ir vairākas aizsargājamas dabas teritorijas, kurās ir jāievēro īpaši likumi, teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumi un speciāli izstrādāti plāni, lai saglabātu šīs teritorijas dabas īpatnības, aizsargājamos augus, putnus un dzīvniekus:

 • Ķemeru nacionālais parks (Babītes novada teritorijā atrodas daļa no tā), 
 • Dabas liegums Babītes ezers,
 • Dabas liegums Cenas tīrelis (Babītes novada teritorijā atrodas daļa no tā),
 • Beberbeķu dabas parks.

Ceļotājiem, kuriem patīk daba, kultūra un vēsture Babītes novads piedāvā dažādas apskates vietas un objektus:

 • Dabas liegums „Babītes ezers”;
 • Dabas liegums „Cenas tīrelis” ar 5 kilometri garu purva laipu, skatu torni un soliņiem atpūtai;
 • Dabas parks „Beberbeķi” ar pastaigu taku un dzirnavezeru;
 • Piņķu Jāņa baznīca;
 • Piemiņas akmens pie Piņķu Jāņa baznīcas;
 • Piņķu Sv. Annas luterāņu baznīca;
 • Salas Sv. Jāņa luterāņu baznīca;
 • Babītes dzelzceļa stacija;
 • Pluģu skansts;
 • Piemineklis Piņķu kaujas karavīram;
 • Antiņu kapi;
 • Beberbeķu vācu karavīru kapi;
 • I Pasaules kara brāļu kapi un piemineklis kritušajiem;
 • II Pasaules karā kritušo padomju karavīru brāļu kapi;
 • Babītes vidusskolas muzejs.

 

Atbalsts kultūrai, mākslai un sportam

Babītes novada pašvaldība finansiāli atbalsta novada pašdarbības kolektīvus, sportistus, biedrības un nodibinājumus:

 • Babītes jaukto kori „Atskaņa”;
 • Vidējas paaudzes deju kolektīvu „Dārta”;
 • Deju grupu „Zvaigžņu AkA”;
 • Jauniešu kori „Maska”;
 • Pozitīvo deju grupu „Platīns”;
 • Senioru deju kopu „Gāte”;
 • Jauniešu amatierteātri "KALAMBŪRS";
 • Babītes pagasta pensionāru, politiski represēto personu (PPRP) labdarības biedrību;
 • Sporta klubu „Babīte”;
 • Babītes novada pašvaldības iedzīvotājus, kuri valsts izlases komandu sastāvā piedalās
  dažāda līmeņa čempionātos.

Atpakaļ

 

© 2010 Babītes novada pašvaldības dome.
Visas tiesības rezervētas.
Dizains un realizācija: ~

Lapa pēdējo reizi atjaunota: 31/08/2015 14:29

Lapas karte