2015. gada 31. augusts
Vārda dienas: Aigars, Vilma

Teksta izmērs

A A A

LV RU

Normatīvie akti

Drukas versija

 


BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS 


PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 

  • Saistošos noteikumus par Babītes novada pašvaldības budžetu 2015. gadam skatiet šeit >>

NOVADA SIMBOLIKA 

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA 

 


BABĪTES NOVADA CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNS 


SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA, PABALSTI, LĪDZFINANSĒJUMS 

 


 
NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, APSAIMNIEKOŠANA

 Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.62 „ Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Andrejsoni”, kad. Nr. 8048 003 0151, ”Darījumu zona”, kad. Nr. 8048 003 0369, „Industriālais parks”, kad. Nr. 8048 003 0158, „Jūrmalas iela 3”, kad. Nr. 8048 003 0161, „Sporta halle”, kad. Nr. 8048 003 0368, „Strēles”, kad. Nr. 8048 003 0184, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem nekustamo īpašumu Jaunā ielā 8, kadastra apz. 80480030649 un Hokeja ielā 1, kadastra apz.80480030650 teritorijās (143.43 KB)

  • Saistošie noteikumi Nr.6 (stājas spēkā 21.05.2015.)

 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību (192.61 KB)  Paskaidrojuma raksts (121.66 KB) 

 Iesniegums datu saņemšanai topogrāfiskās uzmērīšanas darbu veikšanai (29.50 KB)

 Iesniegums topogrāfisko plānu, izpildmērījumu izvērtēšanai un iekļaušanai topogrāfiskās informācijas datu bāzē (29.50 KB)

 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apriti, aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna uzturēšanas kārtību Babītes novadā (26.05.2010./ar 25.09.2013. grozījumiem SN 25) (235.96 KB)
 Grozījumi - SN 25 (25.09.2013.)


BŪVNIECĪBA 


ATĻAUJAS 


NODOKĻI, NODEVAS, MAKSAS 

 

 

 

  • Saistošie noteikumi Nr. 20 (grozījumi 28.01.2015.)

 Kapsētu darbības un uzturēšamas noteikumi Babītes novadā (3.51 MB)

 Grozījumi (25.02.2015.) (215.90 KB)

 

NOLIKUMI 

 

 NOTEIKUMI

2015. gads

 

Noteikumi Nr. 1

 Par administratīvo un reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību Babītes novada pašvaldībā (25.02.2015. protokols Nr.3, 36.§) (174.34 KB)

 

Noteikumi Nr. 2

 “Par piemaksu piešķiršanu un materiālās stimulēšanas kārtību Babītes novada Babītes vidusskolā” (25.02.2015. protokols Nr.3, 49.§) (308.42 KB)

 

Noteikumi Nr. 3

 Par Babītes novada pašvaldības institūciju sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ar 25.03.2015.protokols Nr.5, 27.§ grozījumiem.) (244.43 KB)

 

Noteikumi Nr. 4

 Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 23.02.2011. noteikumos Nr.3 „Par Babītes novada pašvaldības institūciju sniegtajiem maksas pakalpojumiem” (155.06 KB)

 

Noteikumi Nr. 4

 „Par piemaksu piešķiršanas un materiālās stimulēšanas kārtību Babītes novada pašvaldības administrācijā” (ar 25.02.2015. izmaiņām, protokols Nr.3, 38.§) (229.20 KB)

 

Noteikumi Nr. 5

 "Par piemaksu piešķiršanu un materiālās stimulēšanas kārtību Babītes novada Babītes Mūzikas skolā” (ar 25.02.2015. izmaiņām, protokols Nr.3, 39.§) (310.85 KB)

 

Noteikumi Nr. 5

 Par transportlīdzekļu izmantošanu Babītes novada pašvaldībā (399.51 KB)

 

 

Noteikumi Nr. 6 (27.05.2015.)

 Babītes novada pašvaldības informācijas tehnoloģiju drošības noteikumi (358.84 KB)

 

 

Noteikumi Nr. 7 (27.05.2015.)

 

 Babītes novada pašvaldības iekšējie datu aizsardzības noteikumi (263.66 KB)

 

 

Noteikumi Nr. 8 (27.05.2015.)

 Babītes novada pašvaldības ierobežotas pieejamības informācijas drošības politika (217.25 KB)

 

 

Noteikumi Nr. 9

 „Par piemaksu piešķiršanas un materiālās stimulēšanas kārtību Babītes novada pašvaldības bibliotēkā” (ar 25.02.2015. izmaiņām, protokols Nr.3, 40.§) (226.02 KB)

 

Noteikumi Nr. 12

 "Par atlīdzību un sociālām garantijām Babītes novada pašvaldības vēlētām amatpersonām un iestāžu vadītājiem" (ar 25.02.2015. izmaiņām, protokols Nr.3, 37.§) (263.36 KB)

 

Noteikumi Nr. 18

 „Par piemaksu piešķiršanu un materiālās stimulēšanas kārtību Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā” (ar 25.02.2015. izmaiņām, protokols Nr.3, 41.§) (227.05 KB)

 

Noteikumi Nr. 19

 „Par piemaksu piešķiršanu, materiālās stimulēšanas kārtību un sociālajām garantijām Babītes novada Bāriņtiesā” (ar 25.02.2015. grozījumiem, protokols Nr.3, 42.§) (310.49 KB)

 

 

 

2014. gads

 

Noteikumi nr. 15

 Par papildinājumu Babītes novada pašvaldības 25.08.2010. noteikumos Nr.15 „Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības izglītības iestādēs” (protokols Nr.12, 44.§) (144.90 KB)

 

Noteikumi nr. 12

  Par izmaiņām pašvaldības 27.11.2013. noteikumu Nr.12 „Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2014.gadā” pielikumos Nr.3 un Nr.5 (282.05 KB)

 

Noteikumi nr. 15

 Par papildinājumu Babītes novada pašvaldības 25.08.2010. noteikumos Nr.15 „Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības izglītības iestādēs” (protokols Nr.12,44.§) (205.44 KB)

 

Noteikumi Nr. 20

 Noteikumu Nr.20 „Par valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas finansēšanai Babītes novadā” un „Babītes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2014. – 2016.gadam” apstiprināšana (165.66 KB)

 

Noteikumi nr. 18

 Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības 27.10.2010. noteikumos Nr.18 „Par autotransporta izmantošanu Babītes novada pašvaldībā” (229.76 KB)

 

Noteikumi Nr. 17.

 Par vispārējās izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes novada pašvaldības budžeta vispārējās izglītības ieguvei privātās vispārizglītojošā izglītības iestādēs (189.00 KB)Noteikumi Nr. 16.
 Babītes mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi (23.07.2014.)(1.56 MB)

Noteikumi Nr.15
 Nomas maksas cenrādis Babītes Mūzikas skolas mūzikas instrumentiem (23.07.2014.) (602.31 KB)

Noteikumi Nr. 14
  Par mācību maksu Babītes Mūzikas skolā (23.07.2014.) (180.93 KB)

Noteikumi Nr.12

 Par atlīdzību un sociālām garantijām Babītes novada pašvaldības vēlētām amatpersonām un iestāžu vadītājiem (28.05.2014.) (264.00 KB)

 

 Noteikumi Nr. 4

 „Par piemaksu piešķiršanas un materiālās stimulēšanas kārtību Babītes novada pašvaldības administrācijā” (217.20 KB)

 

Noteikumi Nr. 3.

 Noteikumi par Komisiju darba samaksu (138.60 KB)

2013.gads

 

2012. gads

2011. gads

2010. gads

2009. gads

 

Atpakaļ

 

© 2010 Babītes novada pašvaldības dome.
Visas tiesības rezervētas.
Dizains un realizācija: ~

Lapa pēdējo reizi atjaunota: 28/08/2015 15:01

Lapas karte