2014. gada 17. aprīlis
Vārda dienas: Rūdolfs, Viviāna, Rūdis

Teksta izmērs

A A A

LV RU

SākumsPašvaldībaBudžetsAtlīdzības noteikšanas kritēriji u...

Atlīdzības noteikšanas kritēriji un samaksas apmērs

Drukas versija

 

Saskaņā ar 01.12.2009. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9. daļu, pašvaldības mājas lapā jāpublicē informācija par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.
 

Informācija par Babītes novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmēru

sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro) no 01.01.2014. 

Amatusaime,

apakšsaime

Amata līmenis

Amata nosaukums

Amatu skaits

Mēnešalgas

diapazons(no – līdz)

Vidējā mēnešalga

1.       Administratīvā vadība

IVB1

Izpilddirektors

1

2200

2200

IVB

Administrācijas vadītājs

1

1350

1350

Sporta kompleksa vadītājs

1

1450

1450

IVA

Kultūrizglītības centra vadītājs

1

1000

1000

IIB

 

Direktora vietnieks saimnieciskos jautājumos

Babītes sporta kompleksa vadītāja vietnieks

1

 

1

1000

 

1000

1000

 

1000

2.       Apgāde (iepirkšana)

IV

Iepirkumu speciālists

1

1050

1050

3.       Apsaimniekošana

 

IB

 

Saimniecības daļas vadītājs

0.50

860

860

Apkopējs

12.20

430 - 481

                     456

 

Dežūrējošais apkopējs

3

481

481

IA

Apkopējs

11.25

363

363

Sētnieks

1

320

320

4.       Apsardze unuzraudzība

IA

Ēkas un teritorijas uzraugs

4

470

470

5.       Ārstniecība

5.1.  Ārstniecības

pakalpojumi

5.2. Aprūpe

IIB

Fizioterapeits

0.95

800

800

III

 

Medicīnas māsa

2.50

650

650

Skolas māsa

1.50

700 - 788

700 - 788

Pirmskolas iestādes māsa

1.50

700 - 740

720

6.       Darba aizsardzība

III

Darba aizsardzības speciālists

1

850

850

12. Finanšu analīze un vadība

12.1. Finanšu analīze un

vadība iestādēs

IVA

Galvenais grāmatvedis

1

1430

1430

12.3. Finanšu uzskaite un analīze pašvaldībā

I

II

III

Nodokļu administrators

Nodokļu administrators

Ekonomists

1

1

1

850

900

1000

850

900

1000

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

III

Strādnieks

3.50

510 - 548

529

Remontstrādnieks

3.10

510 - 548

529

II

Sūkņu stacijas operators

2

320 – 400

360

IB

Garderobists

2

385

385

Sētnieks

1

420

420

Kapu pārzinis

0.50

363

363

IB

Sargs

2.25

385

385

IA

Sētnieks

3

320 - 363

342

 

IA

Strādnieks

0.50

363

363

14. Grāmatvedība

IIIA

Grāmatvedis

3

900

900

 

Materiālu uzskaites grāmatvedis

1

900

900

Algu grāmatvedis

1

900

900

16. Iestāžu drošība

IA

Informācijas sistēmu administrators

1

660

660

18. Informācijas apkopošana

un analīze

18.2. Bibliotēku pakalpojumi

V

Bibliotēkas vadītājs

1

950

950

III

Filiālbibliotēkas vadītājs

1

760

760

Bibliotekārs

1

710

710

II

Bibliotekārs

4.50

710

710

18.3. Dokumentu pārvaldība

IVA

III

II

 

Kancelejas vadītājs

1

900

900

Lietvedis

0.60

680

680

Kancelejas pārzinis - lietvedis

1

788

788

Lietvedis

1.65

600-715

658

Sekretārs

4.00

788

788

Sekretārs - lietvedis

0.50

600

600

18.5. Muzeju pakalpojumi

I

Muzeja pedagogs

1

395

395

19. Informācijas tehnoloģijas

19.5. Sistēmu administrēšana

un uzturēšana

IV

Informācijas sistēmu drošības administrators

1.00

1140

 

1140

I

Datorspeciālists

0.50

600

600

20. Inženiertehniskie darbi

III

Inženierkomunikāciju piesaistes inženieris

1

1070

1070

Ceļu būvinženieris

1

1050

1050

II

Meliorācijas inženieris

1

940

940

Elektriķis

1

950

950

I

Elektriķis

1

788

788

21. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi

IIIB

Juriskonsults

2

1170

1170

23.Klientu apkalpošana

IIB

Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists

1

788

788

IIA

Peldēšanas instruktors

2.70

610

610

Administrators

2

610

610

I

Administrators

1.50

320 - 510

415

24. Komunikācija unsabiedriskās attiecības

II

Sabiedrisko attiecību speciālists

1

830

830

28. Noziedzības novēršana un apkarošana

28.4. Policija

III

Sabiedriskās kārtības sargs

1

720

720

IIA

Sabiedriskās kārtības sargs

11

580

580

31. Laboratoriju un izpētes darbi

I

Laborants

2

470

470

Laborants

2.50

395

395

32. Projektu vadība

IIIA

IIA

Projektu vadītājs

Projektu vadītājs

1.00

1.00

1285

860

1285

860

33.Radošie darbi

III

Jauktā kora „Atskaņa” diriģents

0.60

715

715

Jauktā kora „Atskaņa”kormeistars

0.25

715

715

Jauktā kora „Atskaņa” vokālais ped.

0.40

715

715

Jauniešu kora „Maska” diriģents

0.80

715

715

Jauniešu kora „Maska” kormeistars

0.40

715

715

Jauniešu kora „Maska” vokālais ped.

0.25

715

715

Vid.paaudzes deju kolektīvs „Dārta” vadītājs

0.60

715

715

Vid.paaudzes deju kolektīvs „Dārta” repetitors

0.40

715

715

Vid.paaudzes deju kolektīvs „Dārta” koncertmeistars

0.25

715

715

Bērnu tautas deju kolektīva „Kaspīne”

vadītājs

0.60

715

715

Koklētāju ansambļa „Balti” vadītājs

0.60

715

715

Deju kopas „Gāte” vadītājs

0.45

715

715

Deju grupas „Platīns” vadītājs

0.45

715

715

Vokālā ansambļa vadītājs

0.45

715

715

Amatierteātra „Kalambūrs” vadītājs

0.45

715

715

35. Politikas ieviešana

IVA

II

Nekustamā īpašuma speciālists

Izglītības darba speciālists

1

1

1050

850

1050

850

39. Sociālais darbs

IV

 

 

III

Sociālā dienesta vadītājs

1

1050

1050

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vadītājs

1

900

900

Sociālais darbinieks

7

874

874

III

Sociālais darbinieks daudzfunkcionālā

 sociālo pakalpojumu centā

 

1

 

854

 

854

Sociālās palīdzības organizators

1

855

855

III

Psihologs konsultants

1.0

874

874

I

Pirmskolas izglītības skolotāja palīgs

19.50

480

480

Pirmskolas izglītības skolotāja palīgs

1

480

480

41. Transporta vadīšana

III

Mikroautobusa vadītājs

1

788

788

45. Bāriņtiesa

III

Bāriņtiesas priekšsēdētājs

1

1000

1000

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks

Bāriņtiesas locekļi

1

3

940

940

940

940

46. Dzimtsarakstu

pakalpojumi

II

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs

0.75

1000

1000

IB

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieks

0.25

780

780

48. Sporta organizēšana

III

Sporta metodiķis

1

810

810

II

Pulciņa vadītājs

1

730

730

Treneris

2

730

730

51. Teritorijas plānošana

V

Būvvaldes vadītājs

1

1050

1050

 

Attīstības daļas vadītājs

0.50

1050

1050

IVA

Arhitekts

1

1050

1050

Būvinspektors

1

1050

1050

Teritorijas plānotājs

1.50

1050

1050

II

Arhitekta palīgs

Būvinspektora palīgs

0.5

0.5

850

850

850

850

Pedagogi atbilstoši

pedagogu amatu sarakstam ⃰

 

 

Skolotājs logopēds

2

610/620/630⃰ ⃰

610/620/630⃰ ⃰

Izglītības psihologs

0.50

420/425/430⃰ ⃰

610/620/630⃰ ⃰

Sociālais pedagogs

1

670

670

Sporta organizators

1

550

550

Peldēšanas skolotājs

0.43

520/530/540⃰ ⃰

520/530/540 ⃰ ⃰

Babītes vidusskolas direktors

1

1600

1600

Pirmskolas izglītības iestādes „Saimīte” vadītājs

1

1500

1500

Salas sākumskolas direktors

1

1000

1000

Mūzikas skolas direktors

1

1100

1100

Babītes pirmskolas izglītības iestādes vadītājs

1

1000

1000

Vadītāja vietnieks izglītības jautājumos

1850

720 - 1000

860

Direktora vietnieks izglītības jautājumos

0.75

630 - 720

675

Vispārējas fiziskās attīstības treneris

0.50

610/620/630⃰ ⃰

610/620/630⃰ ⃰

Interešu izglītības skolotājs

2.40

520/530/540⃰ ⃰

520/530/540 ⃰ ⃰

Speciālais pedagogs

1

670

670

Pirmskolas izglītības skolotājs

42

610/620/630⃰ ⃰

610/620/630⃰ ⃰

Pirmskolas izglītības sporta skolotājs

1.85

610/620/630⃰ ⃰

610/620/630⃰ ⃰

Pirmskolas izglītības mūzikas skolotājs

3.45

610/620/630⃰ ⃰

610/620/630⃰ ⃰

Skolotājs pagarinātajā dienas grupā

1

430/440/450⃰ ⃰⃰

430/440/450⃰ ⃰⃰

Mūzikas interešu izglītības skolotājs

***

430/440/450⃰ ⃰⃰

430/440/450⃰ ⃰⃰

Profesionālās ievirzes mūzikas programmu izglītības skolotājs

***

480/490/500⃰

480/490/500⃰

Sporta skolotājs

Angļu valodas skolotājs

0.50

1

610/620/630⃰ ⃰

610/620/630⃰ ⃰

610/620/630⃰ ⃰

610/620/630⃰ ⃰

 

⃰ Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta 3.daļu „Uz Valsts prezidentu attiecas tikai šā likuma 3.panta astotā un devītā daļa, kā arī 19.panta ceturtā daļa un 22.pants. Uz pedagogiem atbilstoši pedagogu amatu sarakstam, zinātnisko institūtu akadēmiskajos amatos nodarbinātajiem, ostu pārvaldniekiem un citiem ostu darbiniekiem attiecas tikai šā likuma 3.panta astotā un devītā daļa. Citas šā likuma normas minētajām amatpersonām (darbiniekiem) piemēro likumos noteiktajos gadījumos un apjomā.” un 10.05.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr.354 „Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu” norādītajām amatu vienībām atalgojums netiek aprēķināts pēc Valsts un pašvaldību institūciju amatu kataloga.

** Alga par pamatlikmi atbilstoši nostrādātajam darba stāžam, mēnešalgu aprēķina atbilstoši tarifikācijai.

      Saskaņā ar audzēkņu skaitu

 

Saistītie dokumenti, normatīvie akti un saites

Atpakaļ

 

© 2010 Babītes novada pašvaldība. Visas tiesības rezervētas. Dizains un realizācija: <A href="http://case.lv/" target=_new>SIA Eironets</A>

Lapa pēdējo reizi atjaunota: 17/04/2014 15:45

Lapas karte