2014. gada 21. decembris
Vārda dienas: Saulcerīte, Tomass, Toms

Teksta izmērs

A A A

LV RU

Būvvalde

Drukas versija

 

 

Darba laiki

 Pirmdiena: 8.15 - 18.00
    Otrdiena: 8.15 - 17.00
  Trešdiena: 8.15 - 17.00
Ceturtdiena: 8.15 - 18.00
  Piektdiena: 8.15 - 15.00 

(Pārtraukums: 12.15 - 13.00)

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:  

 

  • Pinķos, Centra ielā 4 (1. st., 5. kab.), Babītes pagastā

        pirmdienās un ceturtdienās:  8.30 - 12.15 un 13.00 - 18.00

  • Spuņciemā, "Pīlādzīšos”, Spuņciemā, Salas pagastā

       Būvvaldes speciālists pieņem trešdienās no plkst. 10.00 - 12.00 pēc iepriekšējas pieteikšanās
       pie būvvaldes sekretāres pa tālr. 67914150 līdz trešdienai, plkst. 8.30. 
       

 Amats  Vārds, Uzvārds  Tālrunis  E-pasts

Būvvaldes vadītājs

Oskars Sūnaitis

mob. tālr.28633788

67511292 

oskars.sunaitis@babite.lv

Arhitekts 

 Ivars Mazlazdiņš

67913138

ivars.mazlazdins@babite.lv 

Būvinspektors 

 Andrejs Bertuss

67913769 

andrejs.bertuss@babite.lv 

 Būvvaldes sekretāre

 Marina Skavitova

67914150,

mob.tālr. 29644160

buvvalde@babite.lv 

Arhitekta un būvinspektora palīgs

Līga Ģīle

67913724

liga.gile@babite.lv

Babītes novada pašvaldības Būvvalde ir Babītes novada pašvaldības Administrācijas struktūrvienība, kas Babītes novada domes noteikto pilnvaru ietvaros veic pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā (Būvniecības likuma 1.panta 26.punkts, 7.pants) Babītes novada administratīvajā teritorijā.

Būvvaldes darbības mērķis ir līdzsvarotas vides veidošana un būvniecības stratēģijas izstrādāšana, realizācija un kontrole Babītes novada teritorijā atbilstoši tās attīstības plānam, teritorijas plānojumam un apbūves noteikumiem.

Būvvaldes funkcijas:

  • kontrolēt un nodrošināt apbūves kārtību Babītes novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar Babītes novada teritorijas plānojumu, detālplānojumiem un apbūves noteikumiem;
  • izskatīt būvprojektus un pieņemt lēmumus par tiem;
  • izsniegt un reģistrēt būvatļaujas, t.sk. reģistrēt saskaņā ar LR Būvniecības likuma 6.pantu īpašajā būvniecības procesa kārtībā izsniegtās būvatļaujas;
  • kontrolēt, kā būvniecības dalībnieki ievēro būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu Babītes novada administratīvajā teritorijā;
  • vismaz reizi mēnesī publicēt pašvaldības mājas lapā internetā www.babite.lv informāciju par saņemtajiem būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm un saistībā ar tām pieņemtajiem turpmākajiem Būvvaldes un Pašvaldības lēmumiem.

Veidlapas:

 

 

Babītes novada pašvaldības administrācijas būvvaldē:

 

 Izsniegtās būvatļaujas uz 19.12.2014. (181.76 KB)

 Reģistrētie būvniecības iesniegumi- uzskaites kartes un izdotie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (PAU) uz 30.09.2014. (386.19 KB)

 Akceptētie vai saskaņotie būvprojekti uz 30.09.2014. (471.36 KB)

 Izsniegtās vai reģistrētās būvatļaujas uz 30.09.2014. (218.37 KB)

 

SABIEDRISKĀ UN PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

BŪVVALDES PAKALPOJUMI

 

Saistītie dokumenti, normatīvie akti un saites:

Atpakaļ

 

© 2010 Babītes novada pašvaldības dome.
Visas tiesības rezervētas.
Dizains un realizācija: ~

Lapa pēdējo reizi atjaunota: 19/12/2014 14:30

Lapas karte