2015. gada 05. augusts
Vārda dienas: Osvalds, Arvils

Teksta izmērs

A A A

LV RU

Domes sēdes un lēmumi

Drukas versija

 

Babītes novada pašvaldības domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtajā trešdienā plkst. 14.00

Nākamā domes sēde notiks 26.augustā plkst. 14:00.

Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā vai citā iepriekš noteiktā vietā. Tālrunis: 67914650 (sekretāre).

   DOMES SĒDE    LĒMUMI   PROTOKOLI

Saistošo noteikumu projekti;
paskaidrojuma raksti;

pielikumi

29.07.2015

 

 Darba kārtība (71.50 KB)

 

 Lēmumi (641.35 KB)

 Audio (43.77 MB)

 

 

 

30.06.2015.

 

Darba kartība (74.50 KB)

   Lēmumi (790.52 KB)    Protokols (474.43 KB)

SN Nr. 8

 Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.62 „ Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Andrejsoni”, kad. Nr. 8048 003 0151, ”Darījumu zona”, kad. Nr. 8048 003 0369, „Industriālais parks”, kad. Nr. 8048 003 0158, „Jūrmalas iela 3”, kad. Nr. 8048 003 0161, „Sporta halle”, kad. Nr. 8048 003 0368, „Strēles”, kad. Nr. 8048 003 0184, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem nekustamo īpašumu Jaunā ielā 8, kadastra apz. 80480030649 un Hokeja ielā 1, kadastra apz.80480030650 teritorijās (143.43 KB)

 

SN Nr. 9

 

 Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2015.gada budžetā (140.51 KB)

 1.pielikums (162.70 KB)

 2.pielikums (146.67 KB)

 3.pielikums (197.30 KB)

 

 

 

08.06.2015.

 

Darba kārtība (43.00 KB)

 

 

Lēmumi (430.42 KB)

 

 

Protokols (296.82 KB)

27.05.2015.

 Darba kārtība (74.50 KB)

 

   Lēmumi (945.54 KB)    Protokols (402.56 KB)

Noteikumi Nr. 6

 

 Babītes novada pašvaldības informācijas tehnoloģiju drošības noteikumi (358.84 KB)

 

 

Noteikumi Nr. 7

 

 Babītes novada pašvaldības iekšējie datu aizsardzības noteikumi (263.66 KB)

 

 

Noteikumi Nr. 8

 

 Babītes novada pašvaldības ierobežotas pieejamības informācijas drošības politika (217.25 KB)

 

05.05.2015.

Ārkārtas domes sēde

 Darba kārtība (43.00 KB)

 

   Lēmumi (287.76 KB)    Protokols (294.32 KB)

22.04.2015.

 Darba kārtība (89.68 KB)

   Lēmumi (956.12 KB)    Protokols (470.84 KB)

SN Nr. 6 (stājas spēkā 21.05.2015.)

 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību (192.61 KB)

 Paskaidrojuma raksts (121.66 KB)

 

SN Nr. 7

  Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2015.gada budžetā (3.23 MB)

 1.pielikums (162.96 KB)

 2.pielikums (148.31 KB)

 3.pielikums (198.59 KB)

 

 

Noteikumi Nr. 5

 Par transportlīdzekļu izmantošanu Babītes novada pašvaldībā (399.51 KB)

25.03.2015.

 Darba kārtība (168.89 KB)

   Lēmumi (1.28 MB)    Protokols (604.38 KB)

 SN Nr. 1

 Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības domes 26.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas” (201.17 KB)

 

 SN Nr. 4 (215.90 KB)

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 17.12.2014. saistošajos noteikumos Nr.20 „Kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi Babītes novadā”

 

 SN Nr. 5 (142.43 KB)

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.3 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā”

 

 Par Babītes novada pašvaldības institūciju sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ar 25.03.2015.protokols Nr.5, 27.§ grozījumiem.) (244.43 KB)

 

 Par Babītes novada pašvaldības noteikumu Nr. 4 „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 23.02.2011. noteikumos Nr.3 „Par Babītes novada pašvaldības institūciju sniegtajiem maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu (155.06 KB)

23.03.2015. (ārkārtas domes sēde)

 Darba kārtība (64.35 KB)

   Lēmums (221.84 KB)    Protokols (152.64 KB)

 

 

25.02.2015.

 Darba kārtība (223.28 KB)

   Lēmumi (1.20 MB)    Protokols (544.44 KB)

SN Nr. 3

 Par bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību 1.klasē Babītes vidusskolā (205.97 KB)

 

Grozījumi SN Nr. 19

 

 Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas (221.41 KB)

28.01.2015.

 Darba kārtība (814.55 KB)

   Lēmumi (914.59 KB)    Protokols (433.06 KB)

SN Nr. 2

 Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2015.gadā (153.12 KB)

 

 A.Ences ziņojums par 2015.gada budžetu (142.78 KB) 

 

 

 1.pielikums (158.77 KB)

 2.pielikums (139.57 KB)

 3.pielikums (174.85 KB)

 4.pielikums (126.69 KB)

 5.pielikums (130.50 KB)

 6.pielikums (169.72 KB)

 7.pielikums (140.00 KB)

 8.pielikums (127.69 KB)

 

 

SN Nr. 20

 

 Kapsētu darbības un uzturēšamas noteikumi Babītes novadā (3.51 MB)

05.01.2015.

Darba kārtība

   Lēmumi (487.62 KB)    Protokols (159.84 KB)

17.12.2014.

Darba kārtība

   Lēmumi (714.95 KB)    Protokols (556.79 KB)

SN Nr. 21

 

 Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2014.gada budžetā (139.10 KB)

 

 1.pielikums (165.51 KB)

 2.pielikums (146.90 KB)

 3.pielikums (200.73 KB)

 

SN Nr. 2

 (ar 17.12.2014.grozījumiem, protokols Nr. 16, 29.§)

 

  Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Babītes novadā (192.25 KB)

 

 

 

SN Nr. 3

 (ar 17.12.2014. grozījumiem, protokols Nr. 16, 28.§, SN Nr.22)

 

 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā (262.69 KB)

 

26.11.2014.

Darba kārtība

   Lēmumi (1,019.94 KB)    Protokols (413.26 KB)

SN Nr. 16

  Nodevas par Babītes novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām (161.66 KB)

 

SN Nr. 18

 

 Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2014.gada budžetā (139.13 KB)

 

 1.pielikums (166.19 KB)

 2.pielikums (146.79 KB)

 3.pielikums (200.66 KB)

22.10.2014.

Darba kārtība

   Lēmumi (1,016.09 KB)    Protokols Nr. 14 (541.78 KB)

SN Nr. 17

 Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2014.gada budžetā (2.68 MB)

 

 Par papildinājumu Babītes novada pašvaldības 25.08.2010. noteikumos Nr.15 „Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības izglītības iestādēs” (protokols Nr.12,44.§) (205.44 KB)

 

 Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības 27.10.2010. noteikumos Nr.18 „Par autotransporta izmantošanu Babītes novada pašvaldībā” (229.76 KB)

 

 Noteikumu Nr.20 „Par valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas finansēšanai Babītes novadā” un „Babītes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2014. – 2016.gadam” apstiprināšana (165.66 KB)

24.09.2014.

Darba kārtība

   Lēmumi (909.11 KB)    Protokols Nr. 13 (563.55 KB)

SN Nr. 15

 Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2014.gada budžetā (3.39 MB)

10.09.2014.

Darba kārtība

 

  Lēmumi (159.14 KB)

   Protokols Nr. 12 (162.13 KB)
 

27.08.2014.
Darba kārtība

   Lēmumi  

 Protokols Nr.11

SN Nr. 13
 Par grozījumiem 2014. gada pašvaldības budžetā (191.03 KB)

 

19.08.2014.
Darba kārtība

   Lēmumi    Protokols Nr.10
  12.08.2014.
Darba kārtība
   Lēmumi    Protokols Nr.9
  23.07.2014.
Darba kārtība
   Lēmumi    Protokols Nr.8 

SN Nr.12

 Par grozījumiem 2014. gada pašvaldības budžetā (23.07.2014.)

 

 Protokola Nr. 8 33.§ pielikums (138.90 KB)

 

25.06.2014.

Darba kārtība

   Lēmumi     Protokols Nr.7 

SN Nr. 11.
 Par grozījumiem 2014. gada pašvaldības budžetā (25.06.2014.)

  28.05.2014.
Darba kārtība
   Lēmumi    Protokols Nr.6 

SN Nr.10 projekts:

 Par grozījumu Babītes novada pašvaldības 24.10.2014. saistošajos noteikumos Nr.21 „Par Babītes novada simboliku” (213.78 KB)

 

23.04.2014.

Darba kārtība

   Lēmumi     Protokols Nr.5 

Grozījumi pašvaldības budžetā

 

26.03.2014.

Darba kārtība

   Lēmumi     Protokols Nr.4

 Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.26 "Par nekustamo īpašumu un tiem piegulošo teritoriju uzturēšanu Babītes novadā" (1.23 MB)

 Par grozījumiem 2014. gada Babītes novada pašvaldības budžetā (2.80 MB) 

 

26.02.2014.

Darba kārtība

   Lēmumi    Protokols Nr.3
 

28.01.2014.

Darba kārtība

     Protokols Nr.2  Par Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu (5.14 MB)
 

22.01.2014.

Darba kārtība

   Lēmumi    Protokols Nr.1

 Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības sociālā dienesta nolikumā. (212.96 KB)

 Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības bibliotēkas nolikumā. (192.58 KB)

 Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 07.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.3. (158.00 KB)

 Par nomas maksas cenrādi Babītes sporta kompleksā. (232.45 KB)

 Par 2014.gada budžeta apstiprināšanu. (147.04 KB)

 Par instrukcijas „Par Babītes novada pašvaldības gada pārskata sagatavošanu” apstiprināšanu. (318.91 KB)

 Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības instrukcijā „Par lietvedības dokumentu sagatavošanas, reģistrēšanas, izpildes un saglabāšanas kārtību Babītes novada pašvaldības Administrācijā”. (237.01 KB)

 

27.12.2013.

Darba kārtība

   Lēmums    Protokols Nr. 20
  19.12.2013.
Darba kārtība
     Protokols Nr.19

Grozījumi pašvaldības budžetā

 

18.12.2013.

Darba kārtība

   Lēmumi    Protokols Nr.18

 Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra nolikums (140.51 KB)

 Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības domes 26.06.2013. saistošajos noteikumos Nr.10 „Babītes novada pašvaldības nolikums” (224.85 KB)

 Babītes novada pašvaldības BABĪTES SPORTA KOMPLEKSA nolikums (147.89 KB)

 Babītes novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales interešu izglītības finansēšanai Babītes novada pašvaldības vispārizglītojošās skolās komisijas nolikums (142.69 KB)

 Par sociālo nodrošinājumu Babītes novada pašvaldības amatpersonām un iestāžu vadītājiem (134.99 KB)

 Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku darba samaksai aprēķināšanas un sadales kārtību (193.46 KB)

 

27.11.2013.

Darba kārtība

    Lēmumi    Protokols Nr.17

Grozījumi pašvaldības budžetā

 

23.10.2013.

Darba kārtība

   Lēmumi    Protokols Nr.16

Grozījumi pašvaldības budžetā

  03.10.2013.    Lēmumi    Protokols Nr.15

 

  25.09.2013. Darba kārtība    Lēmumi    Protokols Nr. 14

 Grozījumi Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. nolikumā „Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ”Saimīte” nolikums” (127.63 KB)

 Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.3 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā” (138.86 KB)

 Par grozījumiem Babītes novada domes 24.08.2011. saistošajos noteikumos Nr.18 „Par ceļu aizsardzību un kārtību kādā veicami darbi uz ceļiem Babītes novadā” (129.21 KB)

 Par grozījumu Babītes novada domes 25.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.152 „Nodevas par Babītes novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām” (133.71 KB)

 Par grozījumiem Babītes novada domes 30.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.26 „Par nekustamo īpašumu un tiem piegulošo teritoriju uzturēšanu Babītes novadā” (129.28 KB)

 Par grozījumu Babītes novada domes 30.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.25 „Piņķu ūdenskrātuves aizsardzības un uzturēšanas noteikumi” (130.53 KB)

 Par grozījumu Babītes novada domes 27.07.2011. saistošajos noteikumos Nr.16 „Par ielu tirdzniecību Babītes novadā” (130.81 KB)

 Par grozījumiem Babītes novada domes 22.12.2010. saistošajos noteikumos Nr.43 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Babītes novadā” (130.92 KB)

 Par grozījumu Babītes novada domes 26.05.2010. saistošajos noteikumos Nr.17 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apriti, aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna uzturēšanas kārtību Babītes novadā” (156.95 KB)

 Par grozījumiem Babītes novada domes 24.10.2012. saistošajos noteikumos Nr.21 „Par Babītes novada simboliku” (130.44 KB)

 Par grozījumiem Babītes novada domes 24.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.12 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Babītes novadā” (202.96 KB)

 Par grozījumiem Babītes novada domes 25.08.2010. noteikumos Nr.14 „Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības kustāmās un nekustāmās mantas iznomāšanai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanā” (129.51 KB)

 Par grozījumiem Babītes novada domes 25.08.2010. noteikumos Nr.15 „Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības izglītības iestādēs” (129.40 KB)

 Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības Babītes sporta kompleksā (177.82 KB)

 Par grozījumiem Babītes novada domes 25.08.2010. noteikumos Nr.13 „Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības sporta un kultūras centrā” (131.55 KB)

 Par grozījumiem Babītes novada domes 28.03.2012. noteikumos Nr.4 „Par stipendiju piešķiršanu Babītes novada pašvaldības Babītes vidusskolas izglītojamiem” (128.70 KB)

 Par grozījumiem Babītes novada domes 23.02.2011. noteikumos Nr.3 „Par Babītes novada pašvaldības institūciju sniegtajiem maksas pakalpojumiem” (130.98 KB)

 Grozījumi Babītes novada pašvaldības 16.12.2009. nolikumā „Babītes novada pašvaldības Administrācijas nolikums” (128.46 KB)

 Par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 17 „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.3 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā”” apstiprināšanu (157.35 KB)

 

Grozījumi pašvaldības budžetā

 

28.08.2013.

Darba kārtība

   Lēmumi    Protokols Nr. 13
 

31.07.2013.

Darba kārtība

   Lēmums    Protokols Nr.12
 

24.07.2013.

Darba kārtība

   Lēmumi    Protokols Nr.11

 Nekustamā īpašuma "Mālderi", Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads IZSOLES NOTEIKUMI (3.04 MB)

 PIELIKUMI (40.00 KB)

 

10.07.2013.

Darba kārtība

   Lēmumi    Protokols Nr.10

Kustamās mantas izsole

 

26.06.2013

Darba kārtība

   Lēmumi    Protokols Nr.9

Publiskais pārskats par 2012.gadu.

Grozījumi budžetā

 Administratīvās komisijas nolikums (1.43 MB)

 Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības domes 26.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas” (647.78 KB)

 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS (7.25 MB)

 

18.06.2013

   Lēmumi   

 Protokols Nr.8 

  30.05.2013.    Lēmumi    Protokols Nr.7
 

22.05.2013.

Darba kārtība

   Lēmumi    Protokols Nr.6

Grozījumi budžetā

  8.05.2013. Darba kārtība    Lēmumi    Protokols Nr. 5
 

24.04.2013.

Darba kārtība

   Lēmumi    Protokols Nr.4

 Babītes Mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi (45.50 KB)

 Babītes novada pašvaldības konkursa nolikums par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskā skolā (32.50 KB)

 

27.03.2013.

Darba kārtība

   Lēmumi    Protokols Nr.3
 

27.02.2013.

Darba kārtība

   Lēmumi    Protokols Nr.2
 

23.01.2013

Darba kārtība

   Lēmumi    Protokols Nr. 1

 Pašvaldības izglītības iestāžu 2013.gada budžeta tāme

 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts:

 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā” apstiprināšanu (156.58 KB)

 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Babītes novadā” apstiprināšanu (126.05 KB)

 

Babītes novada pašvaldības 2013.gada budžeta lēmumu un pielikumus var apskatīt šeit.

 

19.12.2012.

Darba kārtība

   Lēmumi    Protokols Nr. 17
  13.12.2012.    Lēmums    Protokols Nr.16.
 

28.11.2012.

Darba kārtība

   Lēmumi     Protokols Nr.15

Babītes novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumus un pielikumus var apskatīt šeit.

  24.10.2012. Darba kārtība    Lēmumi  

 Protokols Nr. 13 (449.34 KB)

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts:

 „Par Babītes novada simboliku” apstiprināšanu (94.91 KB)

  26.09.2012. Darba kārtība    Lēmumi    Protokols Nr. 12

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts:

 „Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas” apstiprināšanu. (376.65 KB)

 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts:

 „Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem” apstiprināšanu (224.72 KB)

 

Pielikums:

 Babītes novada pašvaldības izglītības iestāžu 2012.gada budžetā apstiprināto izdevumu aprēķins uz vienu audzēkni. (138.19 KB)

* Pielikums1:

 Babītes sporta kompleksa izmaksas, kuras attiecās uz Babītes vidusskolu 2012. gadā (145.34 KB)

 

Babītes novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumus un pielikumus var apskatīt šeit.

 

22.08.2012.

Darba kārtība

   Lēmumi    Protokols Nr. 11
 

06.08.2012.

Darba kārtība

   Lēmumi  

 Protokols Nr. 10

 Atzinums (135.54 KB)

  25.07.2012. Darba kārtība    Lēmumi    Protokols Nr.9
 

27.06.2012.

Darba kārtība

   Lēmumi    Protokols Nr. 8

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksti:

 „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par maznodrošinātas ģimenes(personas) statusa noteikšanu Babītes novadā”” (139.75 KB) (139.75 KB)

 Paskaidrojuma raksts (128.61 KB)

 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.5 „ Par sociālo palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) Babītes novadā” (143.95 KB)

 Paskaidrojuma raksts (128.86 KB)

 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 „ Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem” (138.82 KB)

 Paskaidrojuma raksts (128.02 KB) 

 

23.05.2012.

Darba kārtība

   Lēmumi    Protokols Nr.7

Saistošo noteikumu projekts

 Par detālplānojuma grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu apstiprināšanu Babītes novada
Salas pagasta nekustamam īpašumam „ Dušeļi” (155.56 KB)

 

25.04.2012.

Darba kārtība

   Lēmumi    Protokols Nr.6
 

28.03.2012.

Darba kārtība

   Lēmumi    Protokols Nr.5

Saistošo noteikumu projekts 

 "Babītes novada Babītes pagasta
teritorijas plānojuma 2008.-2020 gadam
un Salas pagasta teritorijas plānojuma
2005.-2017.gadam ar grozījumiem
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi" (155.45 KB)

 

 

22.02.2012.

Darba kārtība

   Lēmumi     Protokols Nr.4 

Pielikumi pie 26.§ "Par pašvaldības
indikatīvo investīciju vajadzību
2014.-2020.gadam apstiprināšanu":

 1. anketa (51.00 KB)

 2. anketa (30.50 KB)

 3. anketa (42.50 KB)

 4. anketa (48.50 KB)

 

07.02.2012. 

Darba kārtība

 

 Lēmumi

   Protokols Nr.3

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksti:

 

  Par Babītes novada pašvaldības
budžetu 2012.gadā (134.43 KB)

 

 Par pirmsskolas izglītības programmas
īstenošanas pakalpojumu apmaksu no
Babītes novada pašvaldības budžeta
pirmsskolas izglītības ieguvei privātās
pirmsskolas izglītības iestādēs (186.19 KB)
 

 

 Par grozījumiem Babītes novada
domes 23.02.2011. saistošajos noteikumos
Nr.5 „Par sociālo palīdzību trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm (personām)
Babītes novadā (130.27 KB)

 

 Par pabalstu sakarā ar bērna
piedzimšanu, par apbedīšanas
pabalstu un svētku pabalstu politiski
represētām personām (248.32 KB)

 

Lēmuma par teritorijas plānojumu pielikumi:

 Pielikums Nr.1 (251.62 KB)

 Pielikums Nr.2 (285.43 KB)

 

25.01.2012. 

Darba kārtība

   Lēmumi    Protokols Nr.2 

 Pielikumi (549.95 KB)

  Pielikumi (56.59 KB)

 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksti:

 

 Par grozījumiem Babītes novada
pašvaldības domes 23.02.2011. saistošajos
noteikumos Nr. 6 „Par maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa noteikšanu
Babītes novadā” (158.90 KB)

 

 

18.01.2012. 

Darba kārtība 

   Lēmumi    Protokols Nr.1 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksti:

 Par Babītes novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr.1 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu
Babītes novada administratīvajā
teritorijā 2012.gadā” apstiprināšanu
(120.78 KB)
 

 

 Par sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Komunālie pakalpojumi”
pamatkapitāla palielināšanu (114.48 KB)

 

21.12.2011.

 Darba kārtība

 

 Lēmumi 

   Protokols Nr.18

Saistošo noteikumu projekts

un paskaidrojuma raksti:

 Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr. 5 „Par sociālo palīdzību
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm
(personām) Babītes novadā” (263.81 KB)

 Par grozījumiem Babītes novada
pašvaldības 24.08.2011. saistošajos
noteikumos Nr.16 „Par ielu tirdzniecību
Babītes novadā” (146.89 KB)

 Par grozījumiem Babītes novada
pašvaldības 2011.gada budžetā (145.10 KB)

 

23.11.2011.

Darba kārtība

   Lēmumi     Protokols Nr.17 
 

26.10.2011.

Darba kārtība

   Lēmumi     Protokols Nr.16
 

10.10.2011.

Darba kārtība

   Lēmums    Protokols Nr.15
 

29.09.2011.

 Darba kārtība

 

 Lēmumi 

 

  Protokols Nr.14

Saistošo noteikumu projekts

un paskaidrojuma raksti:

 

 Par līdzfinansējumu Babīte novada
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
(130.58 KB)

 Paskaidrojuma raksts (121.32 KB)

 

 Par detālplānojuma grozījumu
grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu apstiprināšanu
nekustamā īpašuma „Paegles” daļai,
Babītes novada
Babītes pagastā (71.61 KB)

 Par detālplānojuma grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu apstiprināšanu nekustamam
īpašumam „Dzilnupītes”, Babītes novada
Babītes pagastā (70.41 KB)

 

24.08.2011.

Darba kārtība

 

 Lēmumi

 

 

 Protokols Nr.13 

Saistošo noteikumu projekts

un paskaidrojuma raksti:

 

 Par ceļu aizsardzību un kārtību,
kādā veicami darbi uz pašvaldības
ceļiem Babītes novadā (221.99 KB)

 Paskaidrojuma raksts (123.69 KB)

 

 Par ielu tirdzniecību un nodevas
apmēru par ielu tirdzniecību
Babītes novadā (178.51 KB)

 

 

03.08.2011.

Darba kārtība

 

 Lēmums

 

 

 Protokols Nr.12

Pārējā dokumentācija
par teritorijas plānojumu grozīmījumiem

 

27.07.2011.

Darba kārtība

 

  Lēmumi 

 

 

  Protokols Nr.11

Saistošo noteikumu projekti
un paskaidrojuma raksti:

 Par ielu tirdzniecību Babītes novadā 

 Paskaidrojuma raksts 

 

22.06.2011.

Darba kārtība

 

 Lēmumi

 

 

 Protokols Nr.10

Saistošo noteikumu projekti
un paskaidrojuma raksti:

 Par ielu tirdzniecību Babītes novadā

 Paskaidrojuma raksts 

 

 Par Babītes novada pašvaldības
īpašumā esošo zemju, kas tiek iznomāta
ģimenes dārziņiem, lietošanas kārtību 

 Paskaidrojuma raksts  

 

 Babītes novada pašvaldības
sociālie pakalpojumi 

 Paskaidrojuma raksts

 

07.06.2011.

Darba kārtība

 

 Lēmumi

 

 

 Protokols Nr.9 

 

25.05.2011.

Darba kārtība

 

 Lēmumi

 

 

 Protokols Nr.8 

 

02.05.2011.

Darba kārtība

 

 Lēmumi

 

 

 Protokols Nr.7 

 

27.04.2011.

 Darba kārtība

 

 Lēmumi

 

 Protokols Nr.6 

Saistošo noteikumu projekts
un paskaidrojuma raksts:

 Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi

 

20.04.2011.

 Darba kārtība

 

 Lēmumi

 

 

 Protokols Nr.5 

 

 

23.03.2011.

 Darba kārtība

 

 Lēmumi

 

 

 Protokols Nr.4 

Saistošo noteikumu projekti un
paskaidrojuma raksti:

 Nek.īpaš. nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība trūcīgām
personām Babītes novadā

 Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi

 Par grozījumiem Babītes novada
pašvaldības domes 26.01.2011.
saist. not.Nr.1 

 

23.02.2011.

Darba kārtība

 

 Lēmumi

 

 

  Protokols Nr.3

Saistošo noteikumu projekti:

 Par Babītes novada pabalstiem

 Paskaidrojuma raksts

 

 Par sociālo palīdz. trūcīgām
un maznodr. ģim. (pers.) Babītes nov.
 

 Paskaidrojuma raksts

 

 Par maznodrošinātas ģim. (pers.)
stat. noteikšanu

 Paskaidrojuma raksts  

 

16.02.2011.

Darba kārtība

 

 Lēmumi

 

 

 Protokols Nr.2 

 

26.01.2011.

Darba kārtība

 

 Lēmumi

 

 

 Protokols Nr.1

 Saist.not.nr.1 

 paskaidrojuma raksts

 

 Saist.not.nr.2

 paskaidrojuma raksts

 

22.12.2010.

Darba kārtība

 

 Lēmumi

 

 

 Protokols Nr.18 

 Saist.not.nr.43 (precizēti) 

 paskaidrojuma raksts 

 

08.12.2010.

Darba kārtība

 

 

 

 Protokols Nr.17

 

 

24.11.2010.

 Darba kārtība

 

 Lēmumi

 

 

 Protokols Nr.16

 Saist.not.nr.37 (precizēti)

 

27.10.2010.

Darba kārtība

 

 Lēmumi


 

 

 Protokols Nr.15

 Saist.not. nr.37 
 paskaidrojuma raksts


 Saist. not. nr.39 
 paskaidrojuma raksts 

Atpakaļ

 

© 2010 Babītes novada pašvaldības dome.
Visas tiesības rezervētas.
Dizains un realizācija: ~

Lapa pēdējo reizi atjaunota: 04/08/2015 16:40

Lapas karte