2014. gada 21. decembris
Vārda dienas: Saulcerīte, Tomass, Toms

Teksta izmērs

A A A

LV RU

SākumsNovadsApraksts

Apraksts

Drukas versija

 

Novads

 

 

 

Novada vīzija:

"Babītes novads kā vienota ģimene draudzīgā vidē"

 

 Novada simbolika:

ģerbonis un karogs

 

 

  

Babītes novads atrodas vietā, kur pirms vairākiem gadu tūkstošiem šalkoja jūra. Ap 4.-3. gadu tūkstoti pirms mūsu ēras jūra atkāpās un sāka veidoties zvejnieku un mednieku apmetnes. Babītes novadu skāruši gandrīz visi kari, kas norisinājušies Latvijā. Vēsturisko notikumu liecības glabā vairāki arheoloģijas un arhitektūras pieminekļi.


2009.gada 1.jūlijā Babītes un Salas pagasti tika apvienoti un izveidots Babītes novads ar administratīvo centru – Piņķu ciemu, Babītes pagastā.

Novads robežojas ar 6 administratīvajām teritorijām – Rīgas un Jūrmalas pilsētām, Tukuma, Mārupes, Olaines un Jelgavas novadiem.

Babītes novadā dzīvo vairāk kā 10 000 iedzīvotāju un tā platība ir 24 289,1 ha. 62%  teritorijas aizņem meži, ūdeņi  un purvi.

Novadā atrodas četras īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - viena no ievērojamākajām ir dabas liegums Babītes ezers – sekls, aizaugošs piejūras lagūnezers ar lielu zivju sugu daudzveidību. Tā ir viena no izcilākajām putnu novērošanas vietām Latvijā. Labas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, Rīgas tuvums, transporta maģistrāles un sakoptā vide rada iespēju daudziem cilvēkiem par savu dzīves vietu nākamajiem gadiem izvēlēties tieši Babītes novadu.

 

 Demogrāfiskie rādītāji novadā 2013. gadā  

IEDZĪVOTĀJU SKAITS

2011. gada beigās iedzīvotāju skaits Babītes novadā  bija 9354 personas, 2012.gada beigās – 9599, bet uz 2014.gada 1.februāri – 9871. 2013.gada laikā iedzīvotāju skaits ir pieaudzis aptuveni par 270 personām. Pēc iedzīvotāju reģistra datiem teju 14% novada iedzīvotāju deklarētā dzīvesvieta ir Salas pagasts, bet 86% - Babītes pagasts.

2013.gadā Babītes novadu par savām mājām nosauca aptuveni 190 daudzbērnu ģimenes.

  deklareta_dzivesvieta2013.jpg

DZIMSTĪBA UN MIRSTĪBA

Saskaņā ar iedzīvotāju reģistra datiem 2013. gadā, Babītes pagastā ir reģistrēti 122 jaundzimušie, bet Salas pagastā – 14. Kopējais jaundzimušo skaits 2013. gadā Babītes novadā ir 136 (2012.gadā - 97). Vislielākais piedzimušo skaits reģistrēts aprīļa (15 jaundzimušie) un oktobra (18 jaundzimušie) mēnešos. Salīdzinot ar 2011. gadu, 2012. gadā dzimstība bijusi par 25% lielāka, bet 2013.gadā par 1/3 lielāka nekā 2012.gadā.  

Mirstības rādītāji liecina, ka 2013. gadā Babītes pagastā reģistrēti 67 mirušie, bet Salas pagastā – 15. Kopējais mirušo personu skaits novadā 2013.gadā bijis 88.

 dzimstiba_mirstiba2013.jpg

 

DEKLARĒŠANĀS

Dzīvesvietas deklarēšanas gadījumi Babītes novadā 2013. gadā: 834, no kuriem - 368 gadījumos ir izmantots e-pakalpojums, kas piedāvā dzīvesvietas deklarēšanu ar interneta starpniecību.

 

NACIONĀLAIS SASTĀVS

2012.gadā iedzīvotāju nacionālais sastāvs Babītes novadā bija:

76% Babītes novada iedzīvotāju latvieši, 20% - krievi 1.9% - ukraiņi, 0,6% - lietuviešu, 0.4% - poļi un 0,3% - baltkrievi.

Savukārt 2013.gadā:

69% Babītes novada iedzīvotāju latvieši, 20% - krievi, 3% - baltkrievi, 2% - ukraiņi, 1% - lietuviešu un 1% - poļi. 

  nacionalais_sastavs2013.jpg

 

DZIMUMS

Izvērtējot Babītes novada iedzīvotāju sastāvu pēc dzimuma 2013.gadā, apt. 52% sastāda sievietes un apt. 48 % - vīrieši. Starp novada pagastiem dzimuma sadalījumā būtisku atšķirību nav. 

 

VECUMS

Babītes novadā lielākais iedzīvotāju īpatsvars sadalījumā pēc vecuma ir personas 19 līdz 35 gadu vecumā – 2378. Nedaudz mazāks ir to iedzīvotāju skaits, kuri ir vecumā no 36 līdz 50 gadiem -2307  un no 51 – 70 gadiem – 1972. 2400 iedzīvotāji ir bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. Babītes novadā dzīvo ap 790 iedzīvotāju, kuri ir vecāki par 71 gadu.

 iedzivotaji_pec_vecuma_2013.jpg

 

SOCIĀLĀ DIENESTA KLIENTI

Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta informācija liecina, ka 2013. gadā trūcīgas personas statuss bija piešķirts 343 personām un 141 ģimenei, bet maznodrošinātas personas statuss  - 200 personām un 397 ģimenēm Babītes novadā. 

LAULĪBAS

Babītes novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa informē, ka 2013. gadā reģistrētas 84 laulības, no kurām 53 – Dzimtsarakstu nodaļā un 31 - baznīcā.  Jūlija mēnesis ir bijis raženākais kāzu laiks Babītes novadā, šeit savu laulību noslēdza 23 pāri.

 

NOVADA TERITORIJA

Babītes novads sastāv no 2 teritoriālajām vienībām: Babītes pagasta un Salas pagasta.
Novada administratīvais centrs: Piņķu ciems.

Babītes novada platība (ha; %)

 

Babītes novadā

Platība

24255,1 ha

 

Meži

9316,3 ha

 

Lauksaimniecībā izm. zeme

6558,8 ha

 

Ūdeņi

3662 ha

 

Purvi

1980,6 ha

 

Zeme zem ceļiem

728,3 ha

 

Zeme zem ēkām un pagalmiem

511,4 ha

 

Krūmāji

164,5 ha

 

Pārējās zemes

1333,2 ha

 

Dati uz 01.01.2012.

 

Babītes novada teritorijā ir izveidojušies 29 ciemi:

Babītes pagastā: Mežāres, Spilve, Babīte, Piņķi, Liberi, Egļuciems, Brīvkalni, Sēbruciems, Skārduciems, Vīkuļi, Dzilnuciems, Lapsas, Klīves, Cielavas, Trenči, Bļodnieki, Pluģuciems, Priežciems, Dzērves;

Salas pagastā: Spuņciems, Silmalas, Sīpolciems, Varkaļi, Pērnciems, Straupciems, Gātciems, Pavasari, Kūdra, Kaģi. 

 

Saistītie dokumenti:

Atpakaļ

 

© 2010 Babītes novada pašvaldības dome.
Visas tiesības rezervētas.
Dizains un realizācija: ~

Lapa pēdējo reizi atjaunota: 19/12/2014 14:30

Lapas karte