2015. gada 01. septembris
Vārda dienas: Ilmārs, Iluta, Austrums

Teksta izmērs

A A A

LV RU

Jūs jautājat

Šeit tiek apkopota informācija un sniegtas atbildes par biežāk uzdotajiem jautājumiem Babītes novada pašvaldībā.

Kur un kā šķirot atkritumus?

Lai saudzētu vidi un pārstrādātu atkritumus, uzņēmums "Eco Baltija" ir izvietojis atkritumu šķirošanas konteinerus Babītes novadā.

Lasīt vairāk

Kur var nodot dažādas izcelsmes atkritumus?

Ja vēlaties atbrīvoties no tādiem atkritumiem kā makulatūra, stikla vai plastmasas iepakojumi, akumulatori, baterijas, azbesta, dzīvsudraba, lielgabarīta, būvniecības, medicīnas, krāsu, eļļas un citiem videi kaitīgiem vai otrreiz pārstrādājamiem atkritumiem, uzziniet, kur atrodas tuvākā konkrētā tipa atkritumu nodošanas vieta - www.atkritumi.lv

Lasīt vairāk

Ko darīt, ja pazudis suns?

Gadījumā, ja Jūsu suns noklīst,  aicinām pārliecināties, vai viņš nav nogādāts dzīvnieku patversmē. Babītes novada pašvaldība sadarbojas ar Slokas Dzīvnieku patversmi.

Lasīt vairāk

Kas sniedz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu Babītes novadā?

Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Babītes novada administratīvajā teritorijā, saskaņā ar pašvaldības noslēgtajiem līgumiem, atbild SIA „Eco Baltia vide” un AS "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums'

Lasīt vairāk

Kur var iegūt informāciju par iespēju attīrīt privātos ceļus no sniega? 

Tā kā servitūtu ceļu un privāto ceļu attīrīšanu no sniega pašvaldība nefinansē, ceļu īpašniekiem, kuri vēlas saņemt pakalpojumu - ceļu attīrīšana no sniega -  ir jāsazinās ar jebkuru no firmām, kas sniedz šādu pakalpojumu un jānoslēdz savstarpēja vienošanās.

Lasīt vairāk

Kam ir jāziņo par elektrības traucējumiem?

Lai ziņotu par elektrības padeves tīklu bojājumiem, Jums ir jāzvana uz AS "Latvenergo" tālruni : 68020404 vai 68020400.
Babītes novada pašvaldība neveic elektrības tīklu apkopi un līniju labošanu. Pateicamies par sapratni!

Lasīt vairāk

Vai Babītes novadā ir iespējams noformēt pasi?

Babītes novadā šāds pakalpojums netiek sniegts. Pakalpojumu var saņemt jebkurā no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) klientu apkalpošanas zālēm. Informācija par personu apliecinošo dokumentu izsniegšanu iespējams noskaidrot PMLP mājas lapā: www.pmlp.gov.lv

Lasīt vairāk

Kur var iegādāties „Rīgas satiksmes” sabiedriskā transporta biļetes?

Babītes novadā e-talonus braukšanai ar SIA „Rīgas satiksme” sabiedrisko transportu iespējams iegādāties Piņķu pasta nodaļā Jūrmalas ielā 14 un Babītes pasta nodaļā Liepu alejā 15a.
Braukšanas biļeti vienam braucienam iespējams iegādāties konkrētajā transporta līdzeklī pie šofera.
Pasta nodaļu kontaktinformāciju un darba laikus skatiet sadaļā Novads.
Informācija par citām tirdzniecības vietām pieejama SIA „Rīgas satiksme” mājas lapā: www.rigassatiksme.lv

Lasīt vairāk

Vai Babītes novadā ir iespējams nodot lietotas drēbes trūcīgiem cilvēkiem?

Lietotu apģērbu un citas sadzīvē izmantojamas mantas, kas var noderēt trūcīgiem vai maznodrošinātiem cilvēkiem un kas ir tīras un labā stāvoklī, iespējams nodot Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta Dienas centrā, Centra ielā 3, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Tālrunis uzziņām: 66662859.

Lasīt vairāk

Vai Babītes novada pašvaldības mājas lapā ir iespējams izvietot privātos sludinājumus?

Saskaņā ar 06.03.2007. MK noteikumiem Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 13. pantu, iestādēm ir aizliegts ievietot mājas lapā informāciju, kas ne tieši, ne pastarpināti nav saistīta ar iestādes funkciju īstenošanu. Ņemot vērā normatīvajos aktos norādītās prasības, pašvaldības mājas lapā privātie sludinājumi netiek ievietoti, izņemot sludinājumus par darba piedāvājumiem novadā.

Lasīt vairāk

Vai Babītes novada pašvaldības stendos drīkst izvietot privātos sludinājumus?

Privātos sludinājumus drīkst izvietot Babītes novada pašvaldībai piederošajos stendos Babītes un Salas pagastā, ja tas tiek iepriekš saskaņots ar Babītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti vai kancelejas sekretāri.

Lasīt vairāk

 

© 2010 Babītes novada pašvaldības dome.
Visas tiesības rezervētas.
Dizains un realizācija: ~

Lapa pēdējo reizi atjaunota: 31/08/2015 14:29

Lapas karte