Pirmdiena, 2022. gada 24 . janvāris

Vārda dienas: Eglons, Krišs, Ksenija

  • -A
  • A
  • +A

Viegli lasīt

Babītes novads atrodas Vidzemē, starp Rīgu un Jūrmalu, un sastāv no 2 pagastiem – Babītes pagasta un Salas pagasta. Novada administratīvais centrs ir Piņķu ciems. Novada lielākie ciemi iedzīvotāju skaita ziņā abos pagastos ir Piņķi, Spilve, Babīte un Spuņciems.

Pašvaldības dome
Babītes novada pašvaldību veido Babītes novada iedzīvotāju ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Babītes novada pašvaldības dome – un tās izveidotās izpildinstitūcijas.
Dome sastāv no 15 deputātiem. Katra mēneša ceturtajā trešdienā pašvaldības administrācijas ēkā notiek Babītes novada pašvaldības domes sēdes. Domes lēmumi ir pieejami Babītes novada pašvaldības mājaslapā internetā.
Dome no deputātiem ievēl pastāvīgās komitejas:
• Finanšu komiteju;
• Sociālo lietu komiteju;
• Izglītības, kultūras un sporta lietu komiteju;
• Attīstības komiteju.

Pašvaldības administrācija
Babītes novada pašvaldības administrācija:
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
E-pasts: dome@babite.lv
Tālrunis: +371 67914650
Mobilais tālrunis: +371 26120706

Apmeklētāju pieņemšanas dienas ir pirmdiena un ceturtdiena no plkst. 8.30 – 18.00 (pārtraukums no plkst. 12.15. – 13.00).
Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Salas pagastā (“Pīlādzīši”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV-2105) pirmdienās un ceturtdienās apmeklētājus pieņem Sociālā dienesta un Babītes novada Bāriņtiesas darbinieki. Katru trešdienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 Salas pagastā apmeklētājus pieņem arī pašvaldības administrācijas darbinieki: nodokļu administrators, kasieris, dzimtsarakstu nodaļas darbinieks un iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists, kā arī no plkst. 9.00 līdz 11.30 – domes priekšsēdētājs.

Pašvaldības iestādes
Administrācija: 

BABĪTES NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA

BĀRIŅTIESA

SOCIĀLAIS DIENESTS

BABĪTES VIDUSSKOLA

SALAS SĀKUMSKOLA

BABĪTES MŪZIKAS SKOLA

BABĪTES PII

PII „SAIMĪTE”

BIBLIOTĒKA

KULTŪRIZGLITĪBAS CENTRS

BABĪTES SPORTA KOMPLEKSS:

Babītes novada pašvaldības institūciju sniegto pakalpojumu apraksti un veidlapas pakalpojumu saņemšanai pieejamas sadaļā PAŠVALDĪBA > PAKALPOJUMI

Sabiedrības informēšana 

www.babite.lv ir Babītes novada pašvaldības mājaslapa, kurā atspoguļo informāciju par Babītes novada pašvaldības domes un pašvaldības institūciju darbu, aktualitātes iedzīvotājiem (ģimenēm, pensionāriem, darba meklētājiem, izglītojamajiem), vietējiem uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām un novada viesiem.
www.facebook.com/Babitesnovads ir Babītes novada pašvaldības lapa sociālajā tīklā Facebook, kurā interesentiem iespēja sekot jaunumiem un pasākumiem Babītes novadā, kā arī izteikt viedokli komentāru veidā.
“Babītes ziņas” ir Babītes novada pašvaldības informatīvais izdevums, ko novada iedzīvotāji vienu reizi mēnesī saņem pastkastēs savā dzīvesvietā Babītes novadā. Izdevums ir pieejams arī elektroniskā veidā www.babite.lv mājaslapā.

Babītes novadā ir 19 informatīvie stendi, kur pašvaldības administrācijas darbinieki izvieto informāciju plakātu un paziņojumu veidā. Privāto sludinājumu izvietošana ir maksas pakalpojums.

Babītes novada simbolika

Babītes novada ģerbonis

Gerbonis BNP

Babītes novada karogs

Karogs

Pēdējais atjaunošanas datums: 10/12/2020 15:28
atpakaļ