Trešdiena, 2021. gada 14 . aprīlis

Vārda dienas: Egils, Egīls, Nauris

  • -A
  • A
  • +A

Uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti

15.02.2021 16:24

Jaunais gads ievieš ļoti lielas izmaiņas Sociālā dienesta ikdienas darbā,  jo to ietekmē apjomīgās izmaiņas likumdošanā, un tās liek darboties ar dubultu slodzi. Taču izmaiņas pozitīvi ietekmē Babītes novada iedzīvotājus, jo ir būtiski palielināti gan pabalsti,  gan mainīti ienākumu sliekšņi trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanai.

Pašvaldības dome aizvadītā gada nogalē apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 16 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17 “Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas”” (protokols Nr. 21, 25.§), kas šogad paredz ievērojamu atsevišķu pabalstu palielinājumu – palielināts bērna piedzimšanas pabalsts, apbedīšanas, pabalsts represētajiem, kā arī pabalsts par bērnu-invalīdu. Vairāk par šīm izmaiņām var izlasīt šeit.

Tāpat 2020.gada 16.decembrī tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 26 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu Babītes novadā”, kas nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas kārtību un minimālo ienākumu slieksni maznodrošinātai mājsaimniecībai Babītes novadā.

Būtiskākās izmaiņas šogad:

– Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā (iepriekš bija 128.06 eiro apmērā).

– Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis atbilstoši augstāk minētajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 26 ir 350 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 245 eiro – pārējām personām mājsaimniecībā (iepriekš bija 215, ja ģimenē bija kāds darbspējīgais; 279.50 -j a ģimenē ir pensionāri).

– Garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Protams, jāņem vērā tas, ka pabalsts veidojas kā starpība starp GMI līmeni un ģimenes (personas) ienākumiem.

Jaunie ienākumu sliekšņi rada iespēju saņemt arī citām iedzīvotāju grupām sociālo palīdzību. Daudzi klienti, kas līdz šim saņēmuši maznodrošināto ģimeņu/personu statusu, no 2021. gada atbilst trūcīgo mājsaimniecību kategorijai.

No 2021. gada 1. janvāra valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga tiek paaugstināta no 430 līdz 500 eiro, kas arī ietekmē Sociālā dienesta klientus, kuriem jāveic līdzmaksājums par Civillikumā noteikto apgādnieku pakalpojumu nodrošināšanu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.

Asistenta pakalpojums pašvaldībā, ko finansē no valsts budžeta, tika ieviests 2013.gadā ar mērķi sniegt atbalstu nokļūšanai darba vietā, izglītības iestādē vai pakalpojumu saņemšanas vietā, kā arī, lai sniegtu atbalstu personu ar invaliditāti ģimenes locekļiem un veicinātu to iesaisti darba tirgū. Arī šajā jautājumā (no  2021. gada 1. jūlija) asistenta pakalpojuma būs izmaiņas – vienas stundas izmaksas (bruto) būs 4.50 eiro līdzšinējo 3.62 eiro vietā. Tāpat būs vienkāršota atskaitīšanās kārtība par pakalpojuma sniegšanu un tiks piešķirts konstants stundu apjomu mēnesī, ko cilvēks, kas saņem asistenta pakalpojumu, tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem.

Kristīne Kalote,

Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 15/02/2021 16:24
atpakaļ