Trešdiena, 2020. gada 28 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojuma n.ī. “Indriņas”, “Gundegas” nodošanu publiskajai apspriešanai[:]

20.07.2015 15:47

[:lv]

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2015. gada 30. jūnija lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamiem īpašumiem „Indriņas” , kadastra apzīmējumu 80480010591, un „Gundegas”, kadastra apzīmējumu 80480010200, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.10, 14.§), detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš no 22.07.2015. līdz 19.08.2015.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 13.08.2015. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

Veldze Liepa,

Attīstības daļas vadītāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 10/09/2015 17:03
atpakaļ