Pirmdiena, 2021. gada 25 . oktobris

Vārda dienas: Beatrise, Beāte

  • -A
  • A
  • +A

Svarīgi! 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanas

11.03.2021 14:22

Informācija deputātu kandidātu sarakstu iesniedzējiem

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2021. gada pašvaldību vēlēšanām notiks no 17. marta līdz 6. aprīlim.

Kandidātu sarakstu pieņemšana tiks organizēta Vēlēšanu komisijas noteiktajos darba laikos, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, iepriekš obligāti piesakoties (izņemot pēdējo kandidātu sarastu iesniegšanas dienu, kad sarakstus pieņems iesniedzēju ierašanās secībā). Pieteikties var, rakstot uz e-pasta adresi: velesanukomisija@marupe.lv.

Kandidātu saraksti tiks pieņemti Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, otrā stāva zālē.

Darba laiki:

17.03.2021 13.00 – 17.00

18.03.2021 14.00 – 18.00

19.03.2021 9.00 – 13.00

22.03.2021 14.00 – 18.00

23.03.2021 9.00 – 13.00

24.03.2021 9.00 – 13.00

25.03.2021 14.00 – 18.00

26.03.2021  9.00 – 13.00

29.03.2021 14.00 – 18.00

30.03.2021  9.00 – 13.00

31.03.2021 9.00 – 13.00

01.04.2021 9.00 – 13.00

06.04.2021 14.00 – 18.00

Atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 18. pantam vēlēšanu komisija pieņems tikai tādus kandidātu sarakstus, kuru iesniedzēji par attiecīgo sarakstu speciālā domes vēlēšanu komisijas depozīta kontā ir iemaksājuši drošības naudu.

Drošības nauda par kandidātu sarakstu domes vēlēšanām Mārupes novadā ir 285 eiro.

Mārupes novada dome
Reģ.nr.90000012827
Valsts Kase TRELLV22XX
Konts LV14TREL980242702200B

Maksājuma mērķī jānorāda, par kuru deputātu kandidātu  sarakstu tiek veikts drošības naudas maksājums Mārupes novada domes vēlēšanām.

Ieteikums! Iesniedzot kandidātu sarakstu, lūgums pievienot arī aizpildītu iesniegumu par drošības naudas atmaksu.

Papildu informāciju lasīt www.cvk.lv

Informācija par pieteikšanos darbam Mārupes novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu komisijās

Apvienotā Mārupes novada pašvaldības vēlēšanu komisija aicina pieteikties darbam Mārupes novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu komisijās 2021.gada 5.jūnija vēlēšanās.

Vēlēšanu komisiju locekļu kandidātiem jāatbilst  Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma prasībām, kā arī jāaizpilda Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa.

Aizpildītos pieteikumus jāiesniedz Apvienotai Mārupes novada Vēlēšanu komisijai no 2021.gada 29.marta līdz 2021.gada 16.aprīlim, Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai atstājot pastkastē pie Mārupes novada domes centrālajām durvīm, ar norādi „Apvienotai Mārupes novada pašvaldības vēlēšanu komisijai”.

Mārupes novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu adreses

Nr.968 BABĪTES NOVADA DAUDZFUNKCIONĀLĀ SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRA FILIĀLE “BABĪTE” Liepu aleja 17, Babīte, Babītes pag., Babītes nov.
Nr.778 BABĪTES VIDUSSKOLA Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov.
Nr.791 JAUNMĀRUPES PAMATSKOLA Mazcenu aleja 4A, Jaunmārupe, Mārupes nov.
Nr.790 MĀRUPES NOVADA DOME Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov.
Nr.955 MĀRUPES PAMATSKOLA Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes nov.
Nr.956 MĀRUPES VALSTS ĢIMNĀZIJA Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes nov.
Nr.957 SKULTES DIENAS CENTRS Skultes iela 31, Skulte, Mārupes nov.
Nr.795 SPORTA UN KULTŪRAS CENTRS „Pīlādzīši”, Spuņciems, Salas pag., Babītes nov.

Informācija vēlētājiem

2021.gada pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo reizi tiks nodrošināta iespēja balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī. Vēlēšanu iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks noskenēs vēlētāja pasi vai personas apliecību un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgās pašvaldības vēlētāju sarakstā un reģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Ja vēlētājam būs tiesības balsot, vēlēšanu iecirkņa komisija balsotāju reģistrēs elektroniskajā vēlētāju reģistrā un papildus ziņas par vēlētāju ierakstīs balsotāju sarakstā, kur vēlētājs parakstīsies par vēlēšanu materiālu saņemšanu.

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. Katrs vēlētājs būs reģistrēts vēlēšanu apgabalā atbilstoši reģistrētai dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas. 2021. gada pašvaldību vēlēšanās šī diena ir 7. marts.

Savu vēlēšanu apgabalu un apgabala vēlēšanu iecirkņus vēlētāji varēs noskaidrot, sākot no 27. marta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā internetā vai arī pa uzziņu tālruni.

No 27. marta līdz 27. maijam  vēlētāji tiešsaistē vai klātienē varēs arī mainīt savu vēlēšanu apgabalu, ja būs izvēlējušies balsot vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem pieder nekustamais īpašums.

Vēlēšanu apgabala maiņu var pieteikt gan klātienē jebkuras pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, gan arī internetā, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iecirkņa maiņas e-pakalpojumu.

Jaunums. Balsošana pa pastu no ārvalstīm

Šogad pirmo reizi vēlētāji, kuriem ir balsstiesības pašvaldības vēlēšanās, bet kuri vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs, varēs pieteikties balsošanai  pa pastu no ārvalstīm. Pasta balsošanai būs jāpiesakās iepriekš – no 27. marta līdz 24. aprīlim. Pieteikties varēs valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā, Latvijas Republikas vēstniecībās vai pārstāvniecībās, Centrālajā vēlēšanu komisijā vai izmantojot oficiālo elektronisko adresi.

Apvienotā Mārupes novada Vēlēšanu komisija

Pēdējais atjaunošanas datums: 11/03/2021 15:22
atpakaļ