Pirmdiena, 2020. gada 06 . jūlijs

Vārda dienas: Andžejs, Andžs, Edīte, Esmeralda

  • -A
  • A
  • +A

Stājies spēkā Babītes novada teritorijas plānojums

25.05.2020 17:59

Informējam, ka Babītes novada pašvaldība 2020. gada 22. aprīlī un 11. maijā ir saņēmusi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izvērtējumu par Babītes novada teritorijas plānojumu. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. panta trešajā daļā noteikts, ka ministrs informē pašvaldību par to, ka pārkāpumi nav konstatēti un nosaka dienu, kad var uzsākt saistošo noteikumu īstenošanu.

Informējam, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atzinumā ir noteikusi, ka Babītes novada teritorijas plānojums ir īstenojams no saistošo noteikumu izdošanas brīža, kuri atceļ teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14.4. apakšpunktu, 16., 17., 18. un 60. punktus.

Ņemot vērā, ka Babītes novada dome 2020. gada 15. maijā ir pieņēmusi lēmumu “Par saistošo noteikumu Nr. 9 “Par Babītes novada pašvaldības 22. 01. 2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” (protokola Nr. 8, 1. §) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 9 “Par Babītes novada pašvaldības 22.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā”, Babītes novada teritorijas plānojums ir īstenojams no 2020. gada 23. maija. 

Ar Babītes novada teritorijas plānojumu var iepazīties šeit>

Veldze Liepa, Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 26/05/2020 09:29
atpakaļ