Svētdiena, 2022. gada 23 . janvāris

Vārda dienas: Grieta, Strauta

  • -A
  • A
  • +A

Spēkā esošie detālplānojumi Babītes novadā, 2009. – 2016. gads

Nr.p.k. Nekustamais īpašums, kam izstrādāts detālplānojums Kadastra Nr. Detālplānojuma apstiprināšanas datums Saistošie noteikumi (Nr.)/ Lēmuma numurs pēc 19.10.2012. PIEZĪMES
1. “Kundziņi” 8088003 0195 26.08.2009. 4
2. “Dārzi” 4.z.v. 80480040354 26.08.2009 5
3. “Rozītes” 80480010052 26.08.2009 6
4. “Danas” 80480020004 26.08.2009 7
5. “Norītes” 80480080028 23.09.2009 9
6. “Mednieki” 80400040283 23.09.2009. 14
7. “Kapenieki” 80480040253 23.09.2009. 15
8. “Trenči” 80480120001 23.09.2009. 16
9. “Graudiņi” – daļa 80480070050 23.09.2009. 17
10. “Dreimaņi” 80480010011 23.09.2009. 18
11. “Sebru-veisi” 80480090042 23.09.2009. 20
12. “Dravnieki – 1” 80480040252 23.09.2009. 21
13. Lauku iela 2 un 6 (daļas grozījumi) 80480090099

80480090100

23.09.2009. 22
14. “Lapsiņas” 80480070140 23.09.2009. 23
15. “Grāvīši” (ar grozījumiem) 80480040257 23.09.2009. 24
16. “Taurēni”; “Jansoni”; “Sapņi”; “Rīgas pilsētas meža fonds” un grozījumi 8048 007 0178

8048 007 0206

8048 007 0309

8048 007 0189 (daļa)

23.09.2009. 25
17. “Gulbji” 8048 007 0044 23.09.2009. 26
18. “Dreimaņi” grozījumi (Upeņu iela 1 un Upeņu iela 4, Dreimaņi 2.kārta) 8048 001 0011

8048 001 0201

8048 001 0204

23.09.2009. 27
19. “Bebrupļava” 8048 009 0025 23.09.2009. 28
20. “Saliņas” 1.z.v. 8048 007 0034 23.09.2009. 29
21. “Sīļukalni” 8048 008 0071 23.09.2009. 30
22. “Veldres” , “Silarāji”, “Depo projekts” 8048 003 0367

8048 003 0171

8048 003 0110

23.09.2009. 31
23. “Austrumu Kakari” 8048 001 0193 23.09.2009. 32
24. “Kakari” 1.z.v. daļa (“Rūsiņi”), “Ielejas” 2.z.v. (“Bišulejas”) 8048 001 0333

8048 001 0055

23.09.2009. 33
25. “Pumpas” 1.z.v. 8048 001 0005 23.09.2009. 34
26. “Pumpas” 1.z.v. 8048 001 0005 23.09.2009. 35
27. “Pumpas-4” 8048 001 0349 23.09.2009. 36
28. “Dižbārdi” 8048 001 0065 23.09.2009. 37
29. “Roznieki” 1 z.v. 8048 007 0085 23.09.2009. 38
30. “Vaidzības” 8048 007 0025 23.09.2009. 39
31. “Strauti” 8048 001 0013 23.09.2009. 40
32. “Strautiņi” 8048 001 0128 23.09.2009. 41
33. “Eriņi” 8048 001 0018 23.09.2009. 42
34. “Dzērvju pļavas”,

“Dzērvju pļavas-2”,

“Dzērvju pļavas-3”,

8048 010 0229

8048 010 0273

8048 010 0072

23.09.2009. 43
35. “Sprīži” 8048 004 0085 23.09.2009. 44
36. “Beberi” grozījumi 8048 010 0087

8048 010 0124

23.09.2009. 45
37. “Mazsiliņi” 8048 004 0278 23.09.2009. 46
38. “Lielpauguri” 8048 004 0308 23.09.2009. 47
39. “Jaunburtnieki” 8048 008 0022 23.09.2009. 48
40. “Kapenieki” 2.z.v. 8048 004 0253 23.09.2009. 49
41. “Jaunzeibarti” 8048 001 0026 23.09.2009. 50
42. “Jaunsapņi” 8048 007 0101 23.09.2009. 51
43. “Strauti” (2.kārta) 8048 001 0013 23.09.2009. 52
44. “Jaunzemes” daļa, “Valsts Bulduru dārzkopības tehnikums”, “Brālīši” 2.z.v., “Lieknas krogs” 2.z.v. 8048 003 0159

8048 003 0046

8048 002 0014

8048 002 0013

23.09.2009. 53
45. “Saules” 8048 009 0019 23.09.2009. 54
46. “Veisi” 8048 012 0003 23.09.2009. 55
47. “Kalniņi” 8048 001 0032 23.09.2009. 56 – atcelts 23.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.51 (lēmuma protokols Nr. 19, 13.§)
48. “Liepoksnes” 8048 001 0020 23.09.2009. 57
49. “Ceļāres” 8048 004 0985 23.09.2009. 58
50. “Remmes – Lāči” 8048 011 0029 23.09.2009. 60
51. “Dūdas” 8048 003 0330 23.09.2009. 61  – atcelts ar 23.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.52 (lēmuma protokols Nr.19, 14.§)
52. “Andrejsoni”, “Darījumu zona”, “Industriālais parks”, Jūrmalas iela 3, “Sporta halle”, “Strēles” 8048 003 0151

8048 003 0369

8048 003 0158

8048 003 0161

8048 003 0368

8048 003 0184

23.09.2009. 62 – atcelts ar 28.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 6 (lēmuma protokols Nr. 10,16.§)
53. “Lapsas – Bišu māja” 8048 007 0205 23.09.2009. 63
54. “Bukulti-1”, “Lazdāji” 8048 010 0027

8048 010 0024

23.09.2009. 64
55. “Mušmires” 8048 001 0023

8048 001 0024

23.09.2009. 65 – atcelts ar 26.02.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.4
56. “Paegles” 8048 006 0011 23.09.2009. 66
57. “Liepavoti” 8048 001 0589 23.09.2009. 67
58. “Virzas” , “Kālavi” 8048 001 0017

8048 001 0096

23.09.2009. 68
59. Saules ielas laukums 8048 003 0176 23.09.2009. 69
60. “Smalkumi” 8048 009 0317 23.09.2009. 70
61. “Paceplīši” 8048 007 0320 23.09.2009. 72
62. “Pienenes” 8048 004 0339 23.09.2009. 73
63. “Lotosi” 8048 007 0173 23.09.2009. 74
64. “Kaķīši” 8048 007 0129 23.09.2009. 75
65. “Lapsiņas” grozījumi (Briežu iela 98 un Briežu iela 98A robežās) 8048 007 0709

8048 007 0529

23.09.2009. 77
66. “Darvnieki”, “Kapenieki” 8048 004 0281

8048 004 0251

23.09.2009. 78
67. “Siliņi” 8048 004 0305 23.09.2009. 79
68. “Kastaņi” 8048 007 0107 23.09.2009. 80
69. “Kakari”, “Puķulejas”,

Madaru iela 19

8048 001 0030

8048 001 0537

8048 001 0401

23.09.2009. 81 – atcelts ar 28.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 7 (lēmuma protokols Nr. 10, 17.§)
70. “Jaunzemes” 8048 003 0813 23.09.2009. 82
71. “Lauvas” 8048 012 0031 23.09.2009. 83
72. “Blāzmas” 8048 007 0079 23.09.2009. 84 – atcelts ar 16.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 27 (protokols Nr. 23,14.§)
73. “Miervidi” 8048 013 0069 23.09.2009. 85
74. “Irši” 8048 002 0007 23.09.2009. 86
75. “Mežrozes” 8048 007 0009 23.09.2009. 87
76. “Mežlīči-2” 8048 004 0018 23.09.2009. 88
77. “Pamales”,

“Pakrasti”,

“Palīči”,

“Pazari”

8048 003 0327

8048 003 0326

8048 003 0328

8048 003 0325

23.09.2009. 89
78. “Reiņi” 8048 004 0340 23.09.2009. 90
79. “Grūbes” 8088 006 0038 23.09.2009. 91
80. “Aļņu Sala” 8088 007 0045 23.09.2009. 92
81. “Priedoli” 8088 005 0447 23.09.2009. 93
82. “Silavas” („Alises”) 8088 005 0446 23.09.2009. 94
83. “Vijas” 8088 004 0024 23.09.2009. 95
84. “Ezerlīči”,

“Mazie Ezerlīči”

8088 007 0034

8088 007 0046

23.09.2009. 96
85. “Priežu mala” 8088 008 0280 23.09.2009. 97
86. “Cederi” 8088 007 0007 23.09.2009. 98
87. “Puduri”,

“Priedulāji”

8088 004 0026

8088 004 0007

23.09.2009. 99
88. “Vecvagari” 8088 001 0021 23.09.2009. 100
89. “Ušiņas” 8088 010 0056 23.09.2009. 101
90. “Zuši” 8088 007 0163 23.09.2009. 102
91. “Bindari” 8088 007 0025 23.09.2009. 103
92. “Mēness pļavas”, “Jaunās mēness pļavas”, “Rīdzenes” 8088 004 0014

8088 004 0013

8088 004 0106

23.09.2009. 104
93. “Gulbju pļavas” 8088 003 0030 23.09.2009. 105
94. “Jaunbindari” 8088 007 0052 23.09.2009. 106
95. “Lauki” 8088 006 0069 23.09.2009. 107
96. “Rožlejas” 8088 005 0147 23.09.2009. 108
97. “Ciemītes” 8088 004 0103 23.09.2009. 109
98. “Skariņas” 8088 010 0024 23.09.2009. 110
99. “Līčupes”,

“Upesielejas”

8088 007 0098

8088 007 0015

23.09.2009. 111
100. “Laši” 8088 003 0197

8088 003 0203

8088 003 0206

23.09.2009. 112
101. “Mežvidi” 8088 007 0075 23.09.2009. 113
102. “Labrenči” 8088 009 0050 23.09.2009. 114
103. “Roves” 8088 005 0402 23.09.2009. 115
104. “Jasmīni” 8088 009 0053 23.09.2009. 116
105. “Liepziedi” 8088 008 0039 23.09.2009. 117
106. “Zāģētava”

“Zāģētava 2”

8088 006 0083

8088 006 0061

23.09.2009. 118
107. “Ezerzeme” 8088 009 0030 23.09.2009. 119
108. “Bērziņi” 8088 010 0040

8048 010 0041

23.09.2009. 120
109. “Kroņi” 8088 004 0081 23.09.2009. 121
110. “Baloži”

“Ķuži”

8088 004 0017

8088 004 0036

23.09.2009. 122
111. “Laimeskrasti” 8088 005 0035 23.09.2009. 123
112. “Straupes – Dāv – Kaspari” 8088 009 0033 23.09.2009. 124
113. “Jaunūdri” 8088 007 0066 23.09.2009. 125
114. “Salas” 8088 007 0116 23.09.2009. 126
115. “Taremas” 8088 005 0105 23.09.2009. 127
116. “Aizezeri” 8088 005 0470 23.09.2009. 128
117. “Šnepsti” 8088 009 0088 23.09.2009. 129
118. “Vējlauki”

“Vējgriezes”

8088 009 0086

8088 009 0087

23.09.2009. 130
119. “Zīlītes” 8088 005 0476 23.09.2009. 132
120. ”Ceriņi” 8088 009 0003 23.09.2009. 133 – atcelts ar 16.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 29 (protokols Nr. 23,16.§)
121. “Kirmeļi” 8088 005 0034 23.09.2009. 134
122. “Saliņas” 8088 005 0464 23.09.2009. 135
123. “Klijas” 8088 005 0069 23.09.2009. 136
124. ”Sprīdīši”

”Līcīši”

”Kalnaķuži”

”Ieviņas”

8088 005 0406

8088 005 0400

8088 005 0405

8088 005 0401

23.09.2009. 137
125. “Krastiņi” 8088 002 0010 23.09.2009. 138
126. “Katrīnas” 8088 005 0232 23.09.2009. 139
127. “Vecdzeguzes 3” 8088 004 0006 23.09.2009. 140
128. “Melderceri” 8088 006 0042 23.09.2009. 141
129. “Ozolcelmi” 8088 006 0057 23.09.2009. 142 atcelts ar 25.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 2 (lēmuma prot. Nr. 1,14.§).
130. “Upeslīči” 8088 005 0189

8088 005 0191

23.09.2009. 143
131. “Guntiņas” 8088 005 0207 23.09.2009. 144
132. “Smilgas” 8088 005 0438 23.09.2009. 145
133. “Krampīši” 8088 005 0212 23.09.2009. 146
134. “Siliņi-3” 8048 004 0307 25.11.2009. 149
135. “Vecpļavas” 3.z.v. (Zilenīši) 8088 007 0079 25.11.2009. 151
136. “Ceplīši”

“Kurši”

8048 003 0571

8048 003 0364

27.01.2010. 2
137. “Klintis-1” 8048 009 0078 27.01.2010. 3
138. “Klintis”

“Gruduļi”

8048 009 0058

8048 009 0080

8048 009 0037

27.01.2010. 4 atcelts ar 02.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.6 (lēmuma prot. Nr.5,19.§)
139. “Urdziņas” 8088 007 0030 24.02.2010. 9
140. “Klaušas” 8048 007 0075 28.04.2010. 15
141. “Ilgas” 8088 005 0098 26.05.2010. 16 – atcelts ar 22.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 14 (lēmuma prot. Nr.9,6.§)
142. “Vecstūrmaņi” 8088 003 0066 30.06.2010 23
143. “Caunes” 8048 007 0822 30.06.2010 24 – atcelts ar 16.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 28 (protokols Nr. 23,15.§)
144. “Pūķi”

“Ūsiņi”

8048 013 0092

8048 013 0090

28.07.2010. 29
145. “Kosas” 8088 005 0081 25.08.2010. 32
146. “Vecvirši” (“Gaišumi”) 8088 001 0094 25.08.2010. 31
147. “Lielbatari” 8048 007 0167 25.08.2010. 30
148. “Kapi” 8048 003 0157 22.02.2011. 4
149. “Paegles”  (daļas grozījumi) 8048 006 0011 29.09.2011. 19
150. “Dzilnupītes” 8048 008 0048 29.09.2011. 20
151. “Dūdas” (grozījumi) 8048 003 0330 23.11.2011. 24
152. “Dušeļi” 8088003 0065 23.05.2012. 9
153. “Beberu ciema detālplānojums” (daļas grozījumi) 80480100411

80480100412

80480100413

80480100419

06.08.2012. 17
154 “Sēnītes” 80480070108 24.04.2013. (prot. Nr. 4, 11.§)
155. “Maliņas”,

“Jaunmaliņas”

80880060047    80880060097 28.08.2013. (prot. Nr. 13, 11.§)
156. “Grīnieki”,

“Medulāji”

80480080719   80480080718 23.10.2013. (prot. Nr. 16, 2.§)
157. “Lielie Dreimaņi” 80480010011 23.10.2013. (prot. Nr. 16, 1.§)
158. “Meldrāji” 80480080213 23.04.2014. (prot. Nr. 5, 9.§)
159. Jūrmalas iela 13A 80480030262 23.04.2014. (prot. Nr. 5, 8.§)
160. “Jaunķīši” 80880060026 23.07.2014. (prot. Nr. 8, 5.§)
161. “Vējgrieži-1″ 80480080094 27.08.2014. (prot. Nr. 11, 31.§)
162. “Drustēni” 80480040805 26.11.2014. (prot. Nr. 15, 5.§)
163. “Sprīdīši” 80480040008 26.11.2014. (prot. Nr. 15, 6.§)
164. “Dzelmes” 80480040356 25.02.2015. (prot. Nr. 3, 7.§)
165. “Graudi” 80480030862 25.03.2015. (prot. Nr. 5, 35.§)
166. “Smilgu pļava” 80480010033 22.04.2015. (prot. Nr. 6, 8.§)
167. “Ārendas”,

“Jaunkrasti”

80880020006

80880020060

22.04.2015. (prot. Nr. 6, 7.§)
168. “Saliņas” grozījumi

(Lāču  ielas 12  robežas)

80480070431 22.04.2015. (prot. Nr. 6, 10.§)
169. “Taurēni” grozījumi

(Parka alejas 12 robežas)

80480070833 22.04.2015. (prot. Nr. 6, 6.§)
170. “Jaunzemes” (grozījumi) 80480030822 23.09.2015. (prot. Nr. 13, 7.§)
171. “Gundegas”,

“Indriņas”

80480010200

80480010591

16.12.2015. (prot. Nr. 16, 5.§)
172. “Vecalstes” 80480040263 27.01.2016. (prot. Nr. 1, 15.§)
Pēdējais atjaunošanas datums: 04/01/2021 14:52
atpakaļ