Svētdiena, 2019. gada 15 . septembris

Vārda dienas: Gunvaldis, Gunvaris, Sandra, Sondra

 • -A
 • A
 • +A

Saimnieciskie darbi novadā aizgājušajā mēnesī

17.04.2019 15:32
DSC08639

Foto: Jānis Amols, labiekārtošanas darbi pie Piņķu Sv. Jāņa baznīcas

Nekustamais īpašums

 1. Turpinās Babītes vidusskolas piebūves būvdarbi, veikts Babītes vidusskolas ārējo kanalizācijas tīklu un aku remonts.
 2. Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi dzīvojamās mājas un šķūņa nojaukšanai nekustamajā īpašumā „Mežziņi”, Babītē, Babītes novadā.
 3. Uzsākta divu iesniegto piedāvājumu vērtēšana iepirkumam par ēkas Centra iela 3, Piņķos 2.stāva telpu un ieejas mezgla pārbūves būvprojekta izstrādi.
 4. Pārtraukts iepirkums par pārbūves būvprojekta izstrādi ēkai nekustamajā īpašumā “Salves”, Spuņciemā, jo budžetā ieplānots daudz mazāks finansējums nekā iesniegts piedāvājumos.
 5. Saskaņā ar domes lēmumiem par atsavināšanu tiek vērtēti trīs pašvaldības nekustamie īpašumi.

Ceļi, meliorācija un apgaismojums

 1. Veikti gājēju ietvju, laukumu, ielu un ceļu uzturēšanas darbi, daļēji likvidētas asfaltbetona bedres.
 2. Uzsākta būvprojektu izstrāde: „Mēness ielas posma Babītē pārbūve un ielu apgaismojuma izbūve” un „Veloceliņa Rīga – Jūrmala posma atjaunošana Babītes novada teritorijā”.
 3. Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA „Strabag” par pašvaldības auto ceļa C-13, Annas-Vīkuļi posma Babītes pagastā pārbūvi.
 4. Pieņemts lēmums slēgt līgumu uz diviem gadiem ar SIA „Rīgas luksofors” par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu piegādi, uzstādīšanu un uzturēšanu uz Babītes novada pašvaldības ceļiem un laukumiem.
 5. Izsludināti iepirkumi: par būvprojekta „Spuņciema ielas, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, pārbūve” realizāciju, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.04.2019.;

un par Treņču poldera sūkņu stacijas pārbūvi, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.04.2019.

Pašvaldības iestādes

 1. Babītes mūzikas skolā mācību procesa nodrošināšanai tiek uzstādītas interaktīvās tāfeles ar programmatūru un projektoru, kā arī tiek izstrādāta iestādes interneta vietne.
 2. Pašvaldības administrācija noslēgusi līgumu par ventilācijas iekārtu un dzesēšanas sistēmu inspekciju, tehnisko apkopi un remontdarbiem ēkā Centra iela 4, Piņķos.

E.Sloceniece, Babītes novada pašvaldības izpilddirektore

Pēdējais atjaunošanas datums: 17/04/2019 15:37
atpakaļ