Sestdiena, 2020. gada 30 . maijs

Vārda dienas: Lolita, Vitolds

 • -A
 • A
 • +A

Saimnieciskie darbi jūlijā

15.08.2019 10:07

Nekustamais īpašums

 • Izstrādāts ēkas „Mežziņi” Babītē nojaukšanas būvprojekts.
 • Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi pašvaldības ēkas „Salves” pārbūvei par pārvaldes ēku Spuņciemā; termiņš – 2020. gada 8. aprīlis.
 • Pagarināts līdz 2019. gada 16. decembrim Babītes vidusskolas piebūves būvdarbu līguma izpildes termiņš.
 • Noslēgts līgums par nekustamā īpašuma „Vēja ziedi” Piņķos zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes robežu plānu, situācijas plānu un apgrūtinājumu plānu izgatavošanu.
 • Noslēgts līgums par Babītes novada pašvaldības bērnu rotaļu laukumu apkopi un monitoringu.

Ceļi, meliorācija un apgaismojums

 • Turpinās Spuņciema ielas pārbūve un ielas apgaismojuma izbūve Spuņciemā.
 • Uzsākta ielu apgaismojuma izbūve Spilvē, Alstu ielas posmā no Kleistu ielas līdz Alstu ielai 20, un Mežārēs, Kleistu ielas posmā no Staru ielas līdz autobusa pieturai „Pumpas”.
 • Notiek darbi pie Trenču poldera sūkņu stacijas pārbūves, pabeigta pirmreizējā zāles pļaušana uz polderu dambjiem.
 • Noslēgts līgums par Vīkuļu ceļa Babītes pagastā vienkārtas virsmas apstrādi.
 • Izstrādāts Mēness ielas Babītē pārbūves būvprojekts.
 • Pagarināts līdz 2019. gada 12. oktobrim būvprojekta „Veloceliņa Rīga–Jūrmala posma atjaunošanu Babītes novada teritorijā” izstrādes termiņš.
 • Noslēgts līgums par Babītes ielas posma Babītē pārbūves būvprojekta izstrādi; termiņš – 2020. gada 16. janvāris.

Pašvaldības iestādes

 • Babītes sporta kompleksa mazajā peldbaseinā tuvākajā laikā tiks uzstādīta gaisa apstrādes iekārta.
 • Ierīkots kravas lifts Babītes vidusskolā ēdināšanas bloka vajadzībām, nomainītas centrālās ieejas durvis vecajam skolas korpusam, noslīpēta un no jauna lakota aktu zāles un aktu zāles balkona grīda, noslēgts līgums par Babītes vidusskolas teritorijas labiekārtojuma un vecā korpusa cokolstāva siltināšanas būvprojekta izstrādi, uzsākts telpu kosmētiskais remonts.
 • Iesniegti trīs piedāvājumi iepirkumam par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Babītes vidusskolā un Salas sākumskolā; uzsākta vērtēšana.
 • Salas sākumskolas trīs klasēs un ar tām saistītās palīgtelpās nomainīts grīdas segums; trīs klasēs un vienā pirmsskolas izglītības iestādes grupā nomainītas iekšdurvis, turpinās skolas telpu sienu kosmētiskais remonts.
 • Pirmsskolas izglītības iestādē „Saimīte” turpinās telpu kosmētiskie remonti.
 • Babītes pirmsskolas izglītības iestādē divās grupās uzstādītas jaunas tualetes kabīnes, vienā grupā – kondicionēšanas ierīce.

Elfa Sloceniece, Babītes novada pašvaldības izpilddirektore

Pēdējais atjaunošanas datums: 15/08/2019 10:07
atpakaļ