Trešdiena, 2021. gada 14 . aprīlis

Vārda dienas: Egils, Egīls, Nauris

  • -A
  • A
  • +A

Saimnieciskie darbi janvārī

15.02.2021 12:20

Nekustamais īpašums

Noslēgts līgums uz trīs gadiem ar SIA “Hagberg” par pašvaldības teritorijas apsaimniekošanu.

Noslēgts līgums ar SIA “LC būve” par ēkas Centra ielā 3, Piņķos, 2.stāva un ieejas mezgla pārbūvi.

Atbilstoši domes lēmumam tiek vērtēts nekustamā īpašuma, kad. Nr. 80880010265, zemes vienības platība 0,0191 ha, kad. apz. 80880010267.

Ceļi, meliorācija un apgaismojums

Iesniegti pieci piedāvājumi iepirkumā par Babītes novada pašvaldības ielu un autoceļu grants, šķembu un uzlabotās grunts seguma vasaras sezonas uzturēšanas darbiem, uzsākta vērtēšana.

Noslēgts līgums par Dzilnupes un Trenču sūkņu stacijas, Babītes pagastā, sūkņu un automātiskā restu tīrītāja monitoringa nodrošināšanu.

Noslēgts līgums par uzskaites sadalnes pārvietošanu Pļavu ielā 1A, Spuņciemā, Salas pagastā.

Noslēgts līgums uz gadu ar SIA “Vesta AD” par pašvaldībai piederošo ielu apgaismojuma sistēmu uzturēšanu.

Pašvaldības iestādes

Izsludināts iepirkums par jaunas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Piņķos projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību.

Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “KULK” par  āra spēka trenažieru uzstādīšanu Babītē, tiek gatavots līgums.

Noslēdzies iepirkums par pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu iegādi, pieņemts lēmums slēgt līgumu ar ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle par piedāvājuma cenu pamatprogrammai vienai personai 219,96 eiro bez PVN. Lēmums pārsūdzēts IUB, iesniegti paskaidrojumi.

Izsludināts iepirkums par neregulārajiem pārvadājumiem Babītes sporta kompleksa un Babītes vidusskolas vajadzībām.

Elfa Sloceniece,

Babītes novada pašvaldības izpilddirektore

Pēdējais atjaunošanas datums: 15/02/2021 12:20
atpakaļ