Sestdiena, 2020. gada 06 . jūnijs

Vārda dienas: Ardis, Ingrīda

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Projekts “Speciālista piesaiste Babītes novada pašvaldībai”[:]

[:lv]13.06.2011.

ESF_logoES_lidzfinanse

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Babītes novadā darbu uzsāk telpiskās attīstības plānotāja

2011.gada 18.maijā, Rīgā, Valsts reģionālās attīstības aģentūrā starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Babītes novada pašvaldību tika parakstīta vienošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/006/123 par Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana”1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” projekta Nr. 1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/006 „Speciālista piesaiste Babītes novada pašvaldībai” īstenošanu.

Projekta kopējās izmaksas: Ls 18500.00,

no tā attiecināmās izmaksas: Ls 18500.00.

Eiropas Sociālā fondafinansējums sastāda: 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta īstenošanas laiks: no 01.09.2011. līdz 30.11.2012.

Projekta mērķis: piesaistīt speciālistu, veicinot efektīvu publiskās pārvaldes kapacitāti Babītes novada pašvaldībā un sekmējot pašvaldības ilgtspējīgu attīstību.

Projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli nodrošina: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Projekta ietvaros ir noslēdzies konkurss par Babītes novada pašvaldības telpiskās attīstības plānotāja amatu. No šī gada 1.septembra pašvaldībā darbu uzsākusi telpiskās attīstības plānotāja Ingūna Mārcēna. I.Mārcēna izstrādās Babītes novada attīstības programmu. Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā tiek izvērtēti novada resursi, apzinātas problēmas un noteikti pasākumi to risināšanai prioritārā kārtībā, kā arī definētas novada attīstības prioritātes. Attīstības programma ir pamats pašvaldības budžeta plānošanai, kā arī sekmē visa veida investīciju piesaisti un novada atpazīstamību.

Informāciju sagatavoja:
Dace Ansena, teritorijas plānotāja
[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 03/12/2015 14:11
atpakaļ