Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Elva, Elvijs, Elvis, Laimis, Laimonis

 • -A
 • A
 • +A

Projekts „Profesionāla āra futbola laukuma izbūve Piņķos”

[:lv]Ievietots: 19.12.2011.

ES_EZF_Leader

 

Paziņojums par projekta „Profesionāla āra futbola laukuma izbūve Piņķos” noslēgumu

2011. gada 5. decembrī ir nodots ekspluatācijā 6879 kvadrātmetru liels āra futbola laukums Rīgas ielā 1C, Babītes novada Babītes pagasta Piņķos, līdz ar to ir pabeigta projekta Nr. 10-04-ZL11-Z401101-000003 “Profesionāla āra futbola laukuma izbūve Piņķos” realizācija.

Projekta laikā sporta laukumam ir ieklāta JUTA grass / PERFORMER jaunākās paaudzes mākslīgā zālīte, kas ir maksimāli tuva naturālajai zālei ar minimālu rīvēšanās koeficientu un viszemāko apdeguma rādītāju. Mākslīgā zālīte ir pildīta ar zaļām sintētiskām granulām un kvarca smilti. Zāles segums ir klāts uz Brock un ģeotekstila slāņa, kas nodrošina ūdens noplūšanu no zāles, tādējādi radot labvēlīgu vidi treniņnodarbībām un sporta spēlēm. Brock uzņēmuma Performance Bases sistēma absorbē lielāku enerģijas daļu krišanas gadījumā un atjaunojas pēc deformācijas, brīdī, kad nokritušais atstāj klājuma virsmu, tādējādi mazinot traumatisma iespējamību spēles un treniņu laikā par 50% (dati ir iegūti veicot testēšanu uzņēmuma laboratorijās).

LentitesGriesana

Sporta laukums, atbilstoši FIFA prasībām, ir piemērots profesionālam futbola treniņu procesam, izmantojot Babītes sporta kompleksa bāzi (ģērbtuves, dušas, labierīcības), kā arī dažāda līmeņa sacensībām.

Laukuma paredzamais ekspluatācijas laiks ir 20 – 25 gadi. Tuvākie, iepriekš aprakstītās kvalitātes futbola laukumi, atrodas Varšavā un Skandināvijā.

Projekts ir īstenots saskaņā ar Vietējās rīcības grupas (VRG) „Pierīgas partnerība” stratēģiju, Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju pasākumu ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 561’383.44 (pieci simti sešdesmit viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit trīs lati 44 santīmi), Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējums ir Ls 104’999.99 (viens simts četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi lati un deviņdesmit deviņi santīmi). Projekta atbalsta saņēmējs ir Babītes novada pašvaldība, Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107. Projekta realizācija bija deliģēta Babītes novada pašvaldības iestādei „Babītes sporta komplekss”, Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, projektu vadīja projekta vadītāja Sanita Deksne, IK „SĀNĪTĀS ARX”.

 Informāciju sagatavoja:

Sanita Deksne, projektu vadītāja
Tālr. 26493974

Foto: Emocionālais projekta noslēgums. Babītes novada pašvaldība domes priekšsēdētājs Andrejs Ence un projektu vadītāja Sanita Deksne, svinīgi pārgriežot simbolisko lentīti.


 

Ievietots: 01.07.2011.

ES_EZF_Leader

 

Paziņojums par projekta „Profesionāla āra futbola laukuma izbūve Piņķos” uzsākšanu

 

Paziņojums par projekta „Profesionāla āra futbola laukuma izbūve Piņķos” uzsākšanu

2011. gada 22. jūnijā ir sākta projekta Nr. 10-04-ZL11-Z401101-000003 “Profesionāla āra futbola laukuma izbūve Piņķos” realizācija.

Projekts tiek īstenots saskaņā ar Vietējās rīcības grupas (VRG) „Pierīgas partnerība” stratēģiju, Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju pasākumu ietvaros.

Projektu līdzfinansē:                                           EZF, LEEDER.

Projekta atbalsta intensitāte:                              75% no kopējām atbalstāmām izmaksām.

Projekta atbalstāmo izmaksu kopējā summa:    140 000.00 LVL.

Projekta īstenošanas laiks:                                 līdz 2012. gada 7. augustam.

Projekta atbalsta saņēmējs:                               Babītes novada pašvaldība,
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, LV-2107.

Projekta realizācija deleģēta Babītes novada pašvaldības iestādei „Babītes sporta komplekss”, Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.

Projekta vadītāja:                                               Sanita Deksne, IK „SĀNĪTĀS ARX”, reģ.apl. Nr.40002146641.
           

Visā Pierīgas partnerības darbības teritorijā īstenojamās stratēģijas galvenā joma ir dzīves kvalitātes uzlabošana. Aktuāla problēma ir bērnu un jauniešu, tai skaitā bērnu namu un speciālo skolu audzēkņu, brīvā laika veselīgas nodarbinātības nodrošināšana. Ierīkojot āra profesionālu futbola sporta laukumu, viens no galvenajiem darbības veidiem būs jauno futbolistu sagatavošana un apmācība, dažādu līmeņu sporta sacensību organizēšanai.

Projekta realizācijas rezultātā tiks atrisināta izvirzītā galvenā problēma – izveidota labiekārtota dzīves vide mājokļa tuvākajā apkārtnē un droša, plašai sabiedrības daļai pieejama brīvā laika pavadīšanas vieta.

Projekta specifiskais mērķis ir līdz 2012. gada 7. augustam izbūvēt un izveidot āra profesionālā futbola sporta laukuma segumu 6868 kvadrātmetru āra futbola laukumam Babītes novada Piņķos, Rīgas ielā 1c, nodrošinot sporta aktivitāšu vietu, kam jābūt jaunai brīvā laika āra sporta aktivitāšu vietai bērniem un jauniešiem, kuri sagatavoti profesionālajai futbola karjerai, bērnu namu un speciālo skolu audzēkņu aktīvās atpūtas vietai, palīdzībai aktīvākajai sabiedrības daļai integrēt teritorijas sabiedriskajā dzīvē neaktīvos un sociāli izolējušos iedzīvotājus, iesaistot tos veselīgās brīvā laika pavadīšanas nodarbībās, kopējai pasākumu vietai partnerības dažādu teritoriju iedzīvotājiem, NVO, interešu grupām, uzņēmējiem, nodrošinot lielāku partnerības vienotību un izpratni vienam par otru.

Paredzamais projekta realizācijas rezultātu ieguvums vietējiem  iedzīvotājiem būs daudzpusīgs:

 • labiekārtota dzīves vide mājokļa tuvākajā apkārtnē;
 • droša, plašai sabiedrības daļai pieejama dažāda brīvā laika pavadīšanas vieta ārpus telpām;
 • veselīgas dzīvesveida pilnveidošanas vieta izveidotajā infrastruktūrā;
 • jaunas darba vietas;
 • bērniem un jauniešiem sevis realizācijas iespēja kā nākamajiem profesionālajiem sportistiem, izmantojot brīvo laiku treneru, konsultantu un skolotāju vadītajās nodarbībās uz profesionālā sporta laukuma;
 • jauno futbolistu sagatavošana un apmācība;
 • dažādu līmeņu sporta sacensību organizēšana, ko pārsvarā izmantotu Pierīgas partnerības iedzīvotāji un to viesi;
 • bērnu namu un speciālo skolu audzēkņu brīvā laika veselīgas nodarbinātības nodrošināšana;
 • radīta vēl viena iespēja aktīvākajai sabiedrības daļai integrēt teritorijas sabiedriskajā dzīvē neaktīvos un sociāli izolējušos iedzīvotājus;
 • vieta, kur organizēt kopējus pasākumus partnerības dažādu teritoriju iedzīvotājiem, NVO, interešu grupām, uzņēmējiem, nodrošinot lielāku Pierīgas partnerības iedzīvotāju un vietējo iedzīvotāju vienotību un izpratni vienam par otru;
 • jaunu uzņēmumu dibināšanas priekšnoteikumu nodrošināšana, jo, izprotot kopējās intereses un vajadzības, tiek rasti risinājumi izvirzītā mērķa sasniegšanai – kā zināms, prioritāri, izpratne rodas kopējā veselīgas atpūtas vietā un pasākumā;
 • dzīves kvalitātes uzlabošana Lielupes baseina, Pierīgas partnerības teritorijas, Babītes novada vietējiem iedzīvotājiem.

Informāciju sagatavoja:
Sanita Deksne, projektu vadītāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 15/12/2019 08:44
atpakaļ