Pirmdiena, 2020. gada 30 . novembris

Vārda dienas: Andrejs, Andrievs, Andris

  • -A
  • A
  • +A

Projekts “Dzintaru ceļa posma rekonstrukcija un apgaismojuma izbūve posmā no Spuņciema ielas līdz Ventspils šosejai Babītes novada Salas pagastā”

[:lv]Ievietots 17.04.2012.

ES_LAD_ELFLAprojekts_dzilnupes_polderis

Paziņojums par projekta ”Dzintaru ceļa posma rekonstrukcija un apgaismojuma izbūve posmā no Spuņciema ielas līdz Ventspils šosejai Babītes novada Salas pagastā” noslēgumu

Projekta ietvaros ir veikta Dzintaru ceļa posma rekonstrukcija 750 metru garumā. Rekonstruējamā ceļa posmā veikta novadgrāvju tīrīšana, ceļa profila un caurteku nomaiņa, ceļa konstrukcijas pastiprināšana un asfaltbetona seguma izbūve atbilstoši plānotajam transporta sastāvam un intensitātei, kas ievērojami uzlabos satiksmes drošības līmeni, satiksmes dalībnieku un ceļam blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku komfortu, optimizēs minētā ceļa posma uzturēšanu vasarā un pavasara šķīdonī.

DzintaraCels1

Foto: Rekonstruētais Dzintara ceļa posms un
jaunizbūvētais apgaismojums no Spuņciema ielas līdz Ventspils šosejai

Uzlabojot Salas pagasta iedzīvotāju un viesu drošību, projekta gaitā veikta arī apgaismojuma izbūve 350 metru posmā no Spuņciema ielas līdz Ventspils šosejai, kas uzlabos gan autobraucēju, gan kājām gājēju drošību, jo ceļa posms ir apgaismots. Projekta realizācija veicina maza mēroga infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu, tādejādi saglabājot un paaugstinot apdzīvotību un teritorijas pievilcību, labiekārtojot dzīves vidi mājokļu īpašniekiem tuvākajā apkārtnē, kā arī plašai sabiedrības daļai pieejamās infrastruktūras drošības līmenis ir paaugstināts un pielāgots perspektīvai satiksmes intensitātei.

Projekts ir īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības ( ELFLA ) programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 149 668,19 (viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši seši simti sešdesmit astoņi lati un 19 santīmi), ELFLA finansējums ir Ls 107 564,44 (viens simts septiņi tūkstoši pieci simti sešdesmit četri lati un četrdesmit četri santīmi), pašvaldības finansējums  Ls 42 103,75 (četrdesmit divi tūkstoši viens simts trīs lati un 75 santīmi).

Projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli nodrošina:

Lauku atbalsta dienests
Lielrīgas Reģionālā lauksaimniecības pārvalde.

Ieguldījums Tavā nākotnē!


Jolanta Pupkeviča,
Babītes novada pašvaldības projektu vadītāja


Projekts ”Dzintaru ceļa posma rekonstrukcija un apgaismojuma izbūve posmā no Spuņciema ielas līdz Ventspils šosejai Babītes novada Salas pagastā”

ES_LAD_ELFLAprojekts_dzilnupes_polderis

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2011. gada 18. jūlija lēmumu Nr. 5/2-2-7/2051 „Par projekta iesnieguma apstiprināšanu LEM2” Babītes novada pašvaldības projekta iesniegums Nr.11-04-L32100-000090 “Dzintaru ceļa posma rekonstrukcija un apgaismojuma izbūve posmā no Spuņciema ielas līdz Ventspils šosejai Babītes novada Salas pagastā“, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros, ir apstiprināts.

Projekta kopējās izmaksas: Ls 149 668.19

Publiskais finansējums: Ls 107 564.44

Pašvaldības finansējums: Ls 42 103.75

Projekta īstenošanas laiks: no 01.06.2011. līdz 01.04.2012.

Projekta mērķis: nodrošināt perspektīvai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu segas nestspējas un satiksmes drošības līmeni, satiksmes dalībnieku un ceļam blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku komfortu, veicināt ražošanas uzņēmumu attīstību šai ceļa posmā, kā arī optimizēt minētā ceļa posma uzturēšanu vasarā un pavasara šķīdonī.

Projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli nodrošina:

Lauku atbalsta dienests Lielrīgas Reģionālā lauksaimniecības pārvalde.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 15/12/2019 08:45
atpakaļ