Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Elva, Elvijs, Elvis, Laimis, Laimonis

  • -A
  • A
  • +A

Projekts “Babītes vidusskolas informatizācija”

[:lv]

eraf_ES_kopa

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu aktivitātē 3.2.2.1. „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” apakšakativitātē 3.2.2.1.2. „Izglītības iestāžu informatizācija” pabeigts projekts ar vienošanās Nr. 2009/0247/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/535 „Babītes vidusskolas informatizācija”, kura ietvaros ir veikta 9 stacionāro datoru iegāde un izvietošana mācību kabinetos un attīstīts lokālais datortīkls Babītes vidusskolā.

Projekts tika sākts 2010.gada 1.janvārī un tā beigu termiņš bija 2012.gada 30.jūnijs.

Stacionāro datoru iegādei centralizētās iepirkumu institūcijas funkcijas veica Izglītības un zinātnes ministrija, kas sniedza informāciju pašvaldībām par iepirkuma gaitu un rezultātiem. Preču pasūtīšana un saziņa ar piegādātāju SIA Lattelecom līdz preču piegādes līguma slēgšanai, kā arī preču piegādes fakta konstatācija notika izmantojot īpaši izstrādātu mācību aprīkojuma pasūtījumu apstrādes elektronisko sistēmu

Projekta kopējās izmaksas sastādīja Ls 7199,17, kuras 100% finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 15/12/2019 08:44
atpakaļ