Sestdiena, 2020. gada 06 . jūnijs

Vārda dienas: Ardis, Ingrīda

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Projekts “Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte” krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija”[:]

[:lv]

Paziņojums par projekta „Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte” krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija” noslēgumu

15.10.2013.

Projekts tika īstenots saskaņā ar 2011.gada 27.oktobrī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Babītes novada pašvaldību noslēgto Vienošanos Nr.3DP/3.4.1.5.2./11/APIA/CFLA/001/001 par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda darbības programmas 2007.-2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes Nr. 3.4.1.5.2. „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” projektu Nr.3DP/3.4.1.5.2./11/APIA/CFLA/001 „Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte” krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija”.

Projekta ietvaros ir veikta maģistrālā kanāla tīrīšanu un gultnes padziļināšana ~2,8km garumā, grāvju malu sakārtošana un attīrīšana no apauguma 1000 m² platībā, 3 esošo grāvju caurteku remonts un jaunas 18 m garas caurtekas uzstādīšana, Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte” rekonstrukcija, veicot esošo sūkņu nomaiņu uz 3 jauniem iegremdējamiem sūkņiem, padziļinot krājbaseinu.

Projekta mērķis – samazināt plūdu riska draudus Babītes novada teritorijā, kas atbilst plūdu risku novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas pirmā plūdu riska ārkārtas scenārija 1C kritērijam, kas raksturo draudus pilsētām, kuras apdraud vairāku plūdu cēloņu kombinācija ir veiksmīgi sasniegts.

foto_Babites_suknu_stac

Foto no projekta „Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte” krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija” īstenošanas vietas

Kopējās projekta izmaksas: Ls 599045,83.

Projekta īstenošanas laiks: 2011.gada oktobris – 2013.gada novembris.

Atbildīgā iestāde: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālā Attīstības fonda finansiālu atbalstu. Par tā saturu atbild Babītes novada pašvaldība


Projekts „Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte”, krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija”” Babītes novadā tuvojas noslēgumam

04.12.2012.

eraf_ES_kopa

Projekta ietvaros ir veikti tehniskajā projektā paredzētie darbi: maģistrālā kanāla tīrīšana un gultnes padziļināšana ~2,8km garumā, grāvju malu sakārtošana un attīrīšana no apauguma 1000 m² platībā, 3 esošo grāvju caurteku remonts un jaunas 18 m garas caurtekas uzstādīšana, kā arī veikta Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte” rekonstrukcija – veicot esošo sūkņu nomaiņu uz 3 jauniem iegremdējamiem sūkņiem un padziļinot krājbaseinu.

Projekta mērķis: Samazināt plūdu riska draudus Babītes novada teritorijā, kas atbilst plūdu risku novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas pirmā plūdu riska ārkārtas scenārija 1C kritērijam, kas raksturo draudus pilsētām, kuras apdraud vairāku plūdu cēloņu kombinācija.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda darbības programmas 2007.-2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes Nr. 3.4.1.5.2. „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” ietvaros. Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.5.2./11/APIA/CFLA/001/001, projekta Nr. 3DP/3.4.1.5.2./11/APIA/CFLA/001.

Informāciju sagatavoja:
Jolanta Pupkeviča,
pašvaldības projektu vadītāja


Babītes novadam mazāk draudu applūšanai15.08.2012.

eraf_ES_kopa

Klimata pārmaiņu rezultātā plūdu gadījumi visā pasaulē ir kļuvuši biežāki un postošāki. Plūdi ir dabas parādība, kas nav novēršama, taču cilvēka rīcības un klimata pārmaiņu ietekmē palielinās plūdu rašanās varbūtība.

Jūras uzplūdu rezultātā tiek paaugstināti ūdens līmeņi daudzos lagūnu tipa ezeros un ar tiem hidrogrāfiski saistītajos ezeros: Papes, Liepājas, Engures, Babītes u.c.

Polderu sistēmas daudzviet aizsargā apdzīvotas vietas no applūšanas.Latvijā patreiz ir 58 polderi, kas aizņem 40000 hektāru zemes. Tas ir aptuveni 1,6% no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes.

Babītes poldera sistēma savu saimniecisko darbību tagadējā veidolā uzsāka ap 1963. gadu. Babītes poldera aizsargdambis ir vairāk nekā piecus kilometrus garš. Taču sākuma variantā tas izbūvēts 1938. gadā, līdz ar to Babītes poldera sūkņu stacija ir pirmā šāda veida sūkņu stacija Latvijā.  Pēc nostāstiem dzirdēts, ka par valsts un apkārtējo zemnieku naudu uzsākta sūkņu stacijas celtniecība pie Neriņas upes ietekas Babītes ezerā. 1956. gadā izstrādāts lielais Babītes poldera projekts un sākušies lielie meliorācijas darbi. Jaunā sūkņu stacija izbūvēta 1981. gadā.

2011.gada 27.oktobrī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Babītes novada pašvaldību tika parakstīta Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.5.2./11/APIA/CFLA/001/001 par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda darbības programmas 2007.-2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes Nr. 3.4.1.5.2. „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” projekta Nr.3DP/3.4.1.5.2./11/APIA/CFLA/001 „Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte” krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija” īstenošanu. Babītes poldera sūkņu stacijas, krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija sākās šā gada maijā.

1_polderis

2_polderis

Zanes Siliņas foto: Maģistrālais kanāls un jaunās caurtekas

Rekonstrukcijas darbus plānots pabeigt 2013.gada oktobrī. Projekta kopējās izmaksas: Ls 678 851.73.

Plānotie darbi: maģistrālā kanāla tīrīšana un gultnes padziļināšana aptuveni 2,8km garumā, grāvju malu sakārtošana un attīrīšana no apauguma 1000 m² platībā; 3 esošo grāvju caurteku remonts un jaunas 18 m garas caurtekas uzstādīšana; Babītes poldera sūkņu stacijas rekonstrukcija, veicot esošo sūkņu nomaiņu uz 3 jauniem iegremdējamiem sūkņiem, un padziļinot krājbaseinu.

Rezultātā tiks samazināta iespējamo plūdu nelabvēlīgā ietekme uz aptuveni 4,4 tūkst. iedzīvotāju dzīvi 15,4 km² teritorijas platībā un applūšanas gadījumā var radīt arī nopietnus draudus videi.

Īstenojot rekonstrukcijas projektu, tiks īstenota „Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālā programma 2008.-2015.gadam”, kurā Babītes poldera rekonstrukcija ir iekļauta atbilstoši 1C kritērijam.

Informāciju sagatavoja:
Zane Siliņa,
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Projekts „Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte”, krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija” Babītes novadā turpinās

24.04.2012.

eraf_ES_kopa

2011.gada 27.oktobrī, Rīgā, Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Babītes novada pašvaldību tika parakstīta Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.5.2./11/APIA/CFLA/001/001 par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda darbības programmas 2007.-2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes Nr. 3.4.1.5.2. „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” projekta Nr. 3DP/3.4.1.5.2./11/APIA/CFLA/001 projekta nosaukums „Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte” krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija” īstenošanu.

Projekta ietvaros paredzēts veikt Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte”, pieguļošā krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukciju.

Projekta ietvaros ir noslēgti šādi līgumi:

  1. Būvdarbu līgums „Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte”, krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija”, izpildītājs- SIA „Riga rent” , līguma summa 561 158,59 LVL (ar PVN).
  2. Būvuzraudzības pakalpojumu līgums „Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte”, krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcijas būvuzraudzības veikšana” izpildītājs- SIA „BaltLine Globe”, līguma summa 33 245,00 LVL (ar PVN).
  3. Autoruzraudzības līgums„Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte”, krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcijas autoruzraudzības veikšana”, izpildītājs- SIA „Meliorprojekts” līguma summa – 6 832,00 LVL (ar PVN).

Plānotais būvdarbu izpildes termiņš – 2013. gada 31.augusts, objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš – 2013.gada 31.oktobris.

Projekta mērķis ir samazināt plūdu riska draudus Babītes novada teritorijā, kas atbilst plūdu risku novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas pirmā plūdu riska ārkārtas scenārija 1C kritērijam, kas raksturo draudus pilsētām, kuras apdraud vairāku plūdu cēloņu kombinācija.

Projekta kopējās izmaksas: 678 851,73 LVL (100% ERAF finansējums), projekta īstenošanas laiks: 2011.gada oktobris – 2013.gada novembris, atbildīgā iestāde: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālā Attīstības fonda finansiālu atbalstu. Par tā saturu atbild Babītes novada pašvaldība.

Sagatavoja:

Babītes novada pašvaldības
Projektu vadītāja
Jolanta Pupkeviča


Projekts “Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte” krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija”

14.11.2011.

eraf_ES_kopa

2011.gada 27.oktobrī, Rīgā, Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā starp Centrālajā finanšu un līgumu aģentūru un Babītes novada pašvaldību tika parakstīta Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.5.2./11/APIA/CFLA/001/001 par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda darbības programmas 2007.-2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes Nr. 3.4.1.5.2. „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” projekta Nr.3DP/3.4.1.5.2./11/APIA/CFLA/001 „Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte” krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija” īstenošanu.

Projekta kopējās izmaksas: Ls 678 851.73

No tām kopējās attiecināmās izmaksas Ls 678 851.73

Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums sastāda: 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām

Projekta īstenošanas laiks: no 27.10.2011. līdz 27.11.2013.

Projekta mērķis:Samazināt plūdu riska draudus Babītes novada teritorijā, kas atbilst plūdu risku novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas pirmā plūdu riska ārkārtas scenārija 1C kritērijam, kas raksturo draudus pilsētām, kuras apdraud vairāku plūdu cēloņu kombinācija.

Atbildīgā iestāde: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Sagatavoja:

Babītes novada pašvaldības
projektu koordinatore
Jolanta Pupkeviča
[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 03/12/2015 14:32
atpakaļ