Otrdiena, 2020. gada 02 . jūnijs

Vārda dienas: Emma, Lība

  • -A
  • A
  • +A

Piņķu un Annas kapu administrācijas informācija

21.02.2018 14:25

Piņķu kapu un Annas kapu administrācija 2018.gadā turpina klientu pieņemšanu maksājumu un līgumu jautājumos Piņķu sv. Jāņa baznīcas telpās šādos laikos:

  • otrdienās 12.00–16.00
  • trešdienās, ceturtdienās un piektdienās 10.00-14.00
  • sestdienās 10.00-16.00
  • brīvdienas svētdiena un pirmdiena

Aicinām visus Piņķu kapu kapavietu apsaimniekotājus noslēgt līgumus par savā aprūpē esošajām kapavietām ar kapsētas īpašnieku – Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski luterisko draudzi. Ir jāpārslēdz vecie, pirms 2016.gada slēgtie līgumi par savu tuvinieku kapavietām. Annas kapu apsaimniekotāji tiek laipni aicināti sniegt ziņas par savā aprūpē esošajām kapavietām. Kapu īpašnieka un administrācijas mērķis ir sakārtot visu kapavietu apsaimniekošanas atbildības jautājumus. Katrai kapavietai ir jābūt zināmam konkrētam atbildīgajam apsaimniekotājam.
Piņķu kapu un Annas kapu kapavietu apsaimniekotāji tiek aicināti savlaicīgi samaksāt ikgadējo maksu kapsētu uzturēšanai – 10 eiro par kapavietu gadā (neatkarīgi no apbedījumu skaita kapavietā). To var samaksāt gan skaidrā naudā, gan Piņķu sv. Jāņa ev.- lut. draudzes norēķinu kontā: LV39UNLA0003000701117, norādot gadu, par kuru maksāts, kapavietas numuru vai apbedīto vārdu(-s) un uzvārdu(-s)).

Piņķu kapos 2017. gada nogalē ir uzsākta un 2018. gadā tiks turpināta gadiem nekoptu bezsaimnieka kapavietu aktēšana un īpašu brīdinājuma uzrakstu novietošana tajās kapavietās, kuru apsaimniekotāji ignorē kapu administrācijas informatīvos aicinājumus par ikgadējiem maksājumiem un kapavietu līgumu slēgšanu.

Kapavietu apsaimniekotāji, kurās novietots brīdinājums ar aicinājumu sazināties ar kapu administrāciju, tiek lūgti ievērot šo uzaicinājumu. Kapsētas īpašnieks ir tiesīgs noteiktajā kārtībā pieņemt lēmumu par bezsaimnieka kapavietas nodošanu jaunam nomniekam. Anonīma apsaimniekošana, kad kapavietas apsaimniekotāji (apbedīto piederīgie) ignorē kapu administrācijas informāciju, nekontaktējas, nesniedz ziņas par sevi un kapavietā apbedītajiem, neizrāda interesi par līguma slēgšanu, var būt par iemeslu šādas kapavietas uzskatīšanai par bezsaimnieka kapavietu.

Kontaktinformācija:

  • administrators Jānis Amols, tālr. nr. 29642583 (līgumu un ikgadējo maksājumu jautājumi, ziņas par apbedītajiem);
  • kapsētas pārzinis Andris Vismanis, tālr. nr. 28336033 (apbedīšana, jaunu kapavietu iegāde, kapsētu apsaimniekošanas jautājumi);
  • Kapu administrācijas e-pasta adrese: pinkukapi@gmail.com

Informāciju par apbedītajiem Piņķu kapos var sameklēt interneta vietnē Cemety.lv: https://www.cemety.lv/cemeteries/14.

Piņķu sv. Jāņa draudze kā kapsētu īpašnieks, apzinoties uzlabojumu vajadzību kapsētu apsaimniekošanā, vēlas norādīt, ka nepieciešamie darbi ir veicami kopīgiem spēkiem, ar visu kapu apsaimniekotāju atbalstu, arī godprātīgi veicot gadskārtējos maksājumus.

Pateicamies par sapratni un sadarbību!

Jānis Amols,
Piņķu un Annas kapu administrators

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/02/2018 15:33
atpakaļ