Sestdiena, 2020. gada 06 . jūnijs

Vārda dienas: Ardis, Ingrīda

  • -A
  • A
  • +A

Pilnveidotais mācību saturs un pieeja – vecāku atbalsts un sadarbība ar skolu

30.01.2020 11:58

Šī gada septembrī visās Latvijas skolās pakāpeniski tiks ieviests pilnveidotais mācību saturs un pieeja, savukārt pirmsskolas izglītības iestādes pēc jaunajiem principiem strādā jau pusgadu. Līdztekus tradicionālajām zināšanām un prasmēm mācību jomās, bērni un pusaudži skolā mērķtiecīgāk un sistemātiskāk, nekā iepriekš apgūs arī domāšanas, sadarbības, jaunrades un citas vispārīgās prasmes, kā arī vērtībās balstītus ieradumus. Nozīmīga loma pilnveidotā satura un pieejas īstenošanā ir arī vecākiem – būt nevis pasīviem vērotājiem, bet gan aktīviem sava bērna izaugsmes veicinātājiem. Tieši tādēļ Valsts izglītības satura centrs (VISC) sāk informatīvo kampaņu “Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu!”. Kampaņas mērķis ir informēt vecākus par būtiskākajām pārmaiņām izglītības saturā – no pirmsskolas līdz vidusskolai -, kā arī par sagaidāmo vecāku atbalstu bērnam mācībās un sadarbībā ar skolu.

Kāpēc tagad?

Vajadzība pēc pārmaiņām izglītības saturā un pieejā ir ilgi briedusi, jo arī apkārtējā pasaule ir mainījusies – sākot no  mācību procesa un vides un beidzot ar ekonomiskajiem un sabiedriskajiem procesiem. Mēs nevaram paredzēt, kādas profesijas būs pieprasītas tuvākā vai tālākā nākotnē, tāpēc mūsdienīgā izglītībā svarīgi koncentrēties uz zināšanu,  prasmju un vērtībās balstītu ieradumu izkopšanu, tādējādi īstenojot kompetenču pieeju. Skolai jāmainās, lai palīdzētu jaunajiem cilvēkiem attīstīt kritisko domāšanu, rīcībspēju, radošumu, vērtībās balstītas zināšanas un ieradumus, kā arī risināt problēmas reālās dzīves situācijās,” izglītības modeļa pilnveides nepieciešamību skaidro Guntars Catlaks, VISC vadītājs

Mācību saturs un pieeja, kuru 2020./2021. mācību gadā sāks īstenot skolās Latvijā, nav pilnīgi jauns. Tas ir pārskatīts un pilnveidots. Mērķis ir padarīt mācības aktuālas, novērst satura sadrumstalotību, dubultošanos un informatīvu pārblīvētību, nodrošināt mācību satura pēctecību. Taču pirmo reizi Latvijā mācību saturs pārskatīts vienotā sistēmā un pēctecīgi visās izglītības pakāpēs. Sākot no pusotru gada veciem bērniem pirmsskolā un līdz pat 12. klasei.

Vai un kādai jābūt vecāku iesaistei, lai atbalstītu skolēnus?

Lai pilnveidotais mācību saturs un pieeja sasniegtu savu mērķi – palīdzētu skolēniem kļūt par zinošiem un domājošiem darītājiem –, jāmainās ne tikai skolai un skolotājiem, bet arī vecākiem. Kā liecina Skola2030 īstenotās aptaujas dati[1], vecāki kopumā ir apmierināti ar i­­­­zglītības kvalitāti, taču vienlaikus viņu izpratne par piedalīšanos bērnu mācībās ir ļoti atšķirīga. Saņemtās atbildes rāda, ka vecāki ir gatavi iesaistīties, taču viņiem nav skaidrības, vai un kā viņi var atbalstīt savu bērnu vai veidot sadarbību ar skolu, kas veicinātu skolēnu mācīšanos.  Līdz ar to aicinām skolas kopā ar vecākiem kļūt par komandu, kas ar savu vīziju, izglītības mērķiem, ko papildina skolotāju profesionālais skatījums, veidotu vienotu izpratni par sasniedzamajiem rezultātiem un nodrošinātu katram skolēnam atbilstošāko atbalsta veidu.

“Skolēna izglītošanās ceļā svarīga loma ir atbalstam, un vecāki ir viens no nozīmīgākajiem atbalsta sniedzējiem. Vecāki un ģimenes tradīcijas veido bērna priekšstatus par vērtībām, uzvedības normām, par dzīvi sabiedrībā, arī mācībām un attieksmi pret skolu. Vecāki ir gan savu bērnu viedokļa līderi, gan uzticības personas, tāpēc pozitīva, savstarpējā cieņā balstīta skolas un vecāku sadarbība ir viens no būtiskajiem priekšnosacījumiem izglītības mērķu sasniegšanā, bērna izaugsmes veicināšanā un personības attīstībā,” pauž Zane Oliņa, pilnveidotā mācību satura un pieejas (Skola2030) ieviešanas vadītāja.

Kā vecāki var atbalstīt bērnu mācībās? Pirmkārt, mācīties var jebkurā ikdienas dzīves situācijā, ne tikai skolā.  Lemiet kopā, ko gatavot vakariņās, kurp doties brīvdienas, sarunājieties par multfilmu varoņiem, un ļaujiet bērnam kļūdīties – piemēram, pašiem uzvilkt zeķes, pat ja tās ir atšķirīgas. Otrkārt, palīdziet bērnam kļūt pastāvīgākam, neatkarīgākam – māciet pašam plānot skolas un brīvo laiku, rast laiku hobijiem un draugiem, kā arī palīdziet saprast, kā pārvarēt grūtības, neizdošanos. Treškārt, veidojiet konstruktīvas attiecības ar skolu un skolotājiem. Tieši kopā rodams labākais veids skolēna atbalstam. Interesējieties un jautājiet, par ko bērns mācās un ko  ir iemācījies.

Interesi par mācībām un skolu lielā mērā var veicināt tieši vecāki. Nozīmīgi, lai vecāki būtu ieinteresēti ne tikai bērna akadēmiskajos sasniegumos,  zināšanu un prasmju apguvē, bet arī viņa iekšējā pasaulē – domās, jūtās un interešu attīstīšanā. Tāpēc, ja kāds vaicātu – kāda būtu vēlamā vecāku iesaiste, atbilde būtu – būt klātesošam bērna dzīvē un atvērtam un motivētam, strādājot komandā ar skolu

Tapuši četri lielformāta sienu zīmējumi Rīgā, Liepājā, Dobelē un Daugavpilī

Vecākus uzrunājošās kampaņas ietvaros četrās Latvijas pilsētās tapuši četri mākslinieku sienu gleznojumi, kas radīti kopā ar skolēniem un kas radošā veidā stāsta par četriem svarīgiem akcentiem, kas iekļauti pilnveidotājā mācību pieejā. Zīmējumi tapuši dažādās Latvijas vietās – Rīgā (Kronvalda bulvārī 4, bijušās Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes ēkā), Dobelē (Baznīcas ielā 20), Liepājā (Matrožu ielā 5) un Daugavpilī (Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” teritorijā). Sienu zīmējumi vēsta par dažiem nozīmīgākajiem pilnveidotās mācību pieejas un satura  aspektiem – 1) integrētu un jēgpilnu mācīšanos (apgūstot un liekot lietā zināšanas, tehnoloģiju iespējas, jaunradi un uzņēmējspēju, skolēni mācīsies radīt jaunas lietas un cilvēkiem un dabai noderīgus risinājumus);  skolēna vēlmei mācīties, gribai un spējai sasniegt vairāk; 2) sociāli emocionālo mācīšanos (skolēna labjutībai skolā, prasmē saprast sevi un veidot cieņpilnas attiecības, vēlmei mācīties), 3) iekļaujošu vidi, kurā katram skolēnam ir vienlīdzīgas iespējas iegūt labas zināšanas un attīstīt prasmes, kas ved pa izaugsmes ceļu neatkarīgi no sociālā, ekonomiskā vai veselības stāvokļa, dzimuma vai etniskās piederības; un 4) valodu kā vērtību, kas ir izglītošanās procesa pamatā, – ne tikai valodu, bet arī citu jomu un mācību priekšmetos.

Sienu zīmējumu tapšanā iesaistījušie Latvijā zināmi grafiti mākslinieki – Dainis Rudens, Ēriks Caune, Kristaps Zelmenis un Anna Vaivare, bērni no Dobeles 1. vidusskolas, Liepājas pirmskolas izglītības iestādes “Saulīte”, Liepājas 1. ģimnāzijas, Rīgas 93. vidusskolas, Daugavpils 3. vidusskolas un Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”, kā arī attiecīgo pilsētu pašvaldības un Latvijas Universitāte.

Skola2030 mājaslapa – uzziņai un iedvesmai par sadarbību ar skolu bērna atbalstam

Plašāka informācija par kampaņu, pilnveidoto mācību saturu un pieeju un vecāku lomu bērna izglītības ceļā meklējama Skola2030 mājaslapā. Tajā pieejama informācija, kādas ir būtiskākās izmaiņas mācību saturā un pieejā katrā no izglītības pakāpēm – pirmsskolā, pamatskolā, vidusskolā,  – kā arī brīvi pieejami un lejuplādējami informatīvi bukleti vecākiem par katru no izglītības pakāpēm, ieteikumi, kā katrā vecumposmā vecāki var atbalstīt savu bērnu un veicināt viņa personīgo izaugsmi sadarbībā ar skolu, skolotājiem  (https://www.skola2030.lv/vecakiem/kas-jazina-vecakiem). Savukārt atbildes uz vecāku biežāk uzdotajiem jautājumiem no 29. janvāra līdz 7. februārim iespējams klausīties Latvijas Radio 1 ēterā.

Tāpat ikviens aicināts apskatīt sienu zīmējumus klātienē un būt par daļu no pārmaiņu stāsta, iesaistoties kampaņā “Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu!” un daloties savā pieredzē sociālajos tīklos.

[1]Skolēnu un vecāku aptaujā par pašreizējo mācīšanās pieredzi skolās Latvijā, ko 2018. gada otrajā pusē veica Skola2030. Savas attieksmes, uzskatus un pārliecību aptaujā izteica 737 vecāki, kuru bērni mācās vairāk nekā 300 Latvijas skolās (1.-12. klasē), un 3304 skolēni no 327 Latvijas skolu pamatskolas (7.-9. kl., 64,2 %) un vidusskolas (10.-12. kl., 35,8 %) klašu grupām.

Pēdējais atjaunošanas datums: 30/01/2020 12:12
atpakaļ