Sestdiena, 2020. gada 04 . jūlijs

Vārda dienas: Benita, Everita, Verita

  • -A
  • A
  • +A

Piešķirs finansējumu badmintona laukuma izbūvei Babītē

19.02.2020 16:19

Babītes novada pašvaldība ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes apstiprinājumu  par finansējuma piešķiršanu projektam „Āra badmintona laukuma izveide Babītes novadā ” (iesniegums Nr. 19-04-AL04-A019.2205-000006). Tas iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Apstiprinātā projekta mērķis ir labiekārtot drošu un pieejamu brīvā laika pavadīšanas vietu aktīvai atpūtai ārpus telpām novada iedzīvotājiem un viesiem Babītē, kā arī popularizēt badmintonu kā ģimenēm draudzīgu sporta veidu. Jāmin, ka blakus plānotajam badmintona laukumam Sila ielā 14, Babītē, jau šobrīd atrodas rotaļu laukums novada mazākajiem iedzīvotājiem, tādējādi projekta realizācija dažādos iespēju ģimenēm aktīvi atpūsties kopā.

Tāpat plānots, ka jaunizveidotā publiski pieejamajā sporta aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas vieta palīdzēs aktīvākajai sabiedrības daļai integrēt teritorijas sabiedriskajā dzīvē neaktīvos un sociāli izolējušos iedzīvotājus, iesaistot tos veselīgās brīvā laika pavadīšanas nodarbībās, kā arī nodrošinās iespēju organizēt pasākumus iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām, interešu grupām, uzņēmējiem, veidojot lielāku vienotību un izpratni citam par citu.

Projekta attiecināmās izmaksas: 15 000 eiro.

Publiskais finansējums: 13 500 eiro.

Projekta īstenošanas laiks: no 2019. gada aprīļa līdz 2021. gada februārim.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā un sociālajos portālos.

Jolanta Ivanova,  Babītes novada pašvaldības projektu vadītāja

 

 

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 20/02/2020 13:00
atpakaļ