2018. gada 21 . jūlijā

Vārda dienas: Meldra, Meldris, Melisa

  • -A
  • A
  • +A

Piesakies simtgades stafetes skrējienam 11. augustā!

11.07.2018 13:22
Stafetes skrējiens

2018. gada 11. augustā aicinām uz Babītes novada vasaras sporta spēlēm 2018, kas norisināsies Piņķos, Babītes pagastā.

Sākums pulksten 11.00 pie Piņķu ūdenskrātuves.

Pasākuma nolikumu skatiet šeit! (pdf)

Lai iepazītos ar informāciju par veikto personas datu apstrādi, aicinām skatīt informāciju zemāk!

Sporta spēļu laikā notiks Latvijas simtajai gadadienai veltīts 100 kilometru stafetes skrējiens. 

Aicinām pieteikties interesentus stafetes skrējienam jau tagad! Pieteikuma anketa pieejama šeit!

Ar šo Jūs informējam par Babītes novada pašvaldības veikto personas datu apstrādi Sporta spēlēs 2018 Babītes novadā saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu:

Personas datu apstrādes nolūks: Pasākuma laikā uzņemto fotoattēlu un nofilmētā video publicēšana Babītes novada pašvaldības informācijas kanālos: interneta vietnē www.babite.lv, sociālā tīkla www.facebook.com/Babitesnovads profilā, www.youtube.com un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Babītes Ziņas”.

Pārzinis: Babītes novada pašvaldība. Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, reģistrācijas Nr. 90000028870, Tālr.nr. +371 67914650, e-pasta adrese: dome@babite.lv

Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr.nr. +371 67419000, e-pasta adrese: raivis@grubesbirojs.lv

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts.

Personas datu papildus ieguves avoti: Nav.

Personas datu kategorijas: Pasākuma apmeklētāji.

Personas datu glabāšanas ilgums: 5 gadi.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

Papildus atruna: Darām Jums zināmu, ka mēs nenodrošinām pret trešo personu fotogrāfiju iespējamu tālāku pārpublicēšanu. Ja gadījumā šāda prettiesiska rīcība ir notikusi bez Jūsu piekrišanas, lūdzam vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Informācija par Babītes novada vasaras sporta spēlēm 2018 pieejama sadaļā Sports > Sporta spēles 2018

Pēdējais atjaunošanas datums: 12/07/2018 11:57
atpakaļ