Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par vairāku apstiprināto detālplānojumu saistošo noteikumu atcelšanu

01.04.2019 09:57

Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.03.2019. lēmumu “Par apstiprināto detālplānojumu saistošo noteikumu atcelšanu” (protokols Nr.4,8.§) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.6 līdz Nr.43 ar kuriem tiek atzīts, ka spēku zaudē iepriekš spēkā esošie saistošie noteikumi.

N.p.k. Īpašuma nosaukums/adrese Kadastra numurs vai apzīmējums Detālplānojums apstirpināts ar saistošajiem noteikumiem Detālplānojums zaudē spēku ar saistošajiem noteikumiem
1 Amatnieki 80480090095, 80480090103 Babītes pagasta padomes 20.11.2001. saistošie noteikumi Nr.12 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.27
2 Oši 80480010070 Babītes pagasta padomes 17.06.1998. saistošie noteikumi Nr.13 un Babītes pagasta padomes 17.10.2001. saistošie noteikumi Nr.11 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.22
3 Jaunkapenieki 80480040282 Babītes pagasta padomes 31.05.2000. saistošie noteikumi Nr.6 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.21
4 Gravas 80480040059 Babītes pagasta padomes 26.10.2000. saistošie noteikumi Nr.14 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.30
5 Laimespļavas un grozījumi (Ziedu iela 17B un Pumpuru iela 8A) 80480100209 Babītes pagasta padomes 14.09.2000. saistošie noteikumi Nr.10 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.20
6 Strautmaļi 80480070013 Babītes pagasta padomes 27.04.2000. saistošie noteikumi Nr.2 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.19
7 Palejas 80480030077 Babītes pagasta padomes 14.09.2000. saistošie noteikumi Nr.9 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.18
8 Augļu iela 16 80480100030 Babītes pagasta padomes 20.11.2001. saistošie noteikumi Nr.14 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.12
9 Kļaviņas 80480070086 Babītes pagasta padomes 31.01.2001. saistošie noteikumi Nr.1 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.13
10 Taurēni 80480070178 Babītes pagasta padomes 15.08.2001. saistošie noteikumi Nr.8 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.29
11 Majori 80480040036 Babītes pagasta padomes 20.11.2001. saistošie noteikumi Nr.13 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.11
12 Vitas 80480040256 Babītes pagasta padomes 19.09.2001. saistošie noteikumi Nr.10 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.10
13 Ābeles -2 80480030162 Babītes pagasta padomes 22.05.2002. saistošie noteikumi Nr.14 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.42
14 Lielpriedes 80480030163 Babītes pagasta padomes 20.06.2002. saistošie noteikumi Nr.18 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.9
15 Mētrāji 80480070171 Babītes pagasta padomes 20.06.2002. saistošie noteikumi Nr.20 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.8
16 Kālavi 80480010096 Babītes pagasta padomes 20.02.2002. saistošie noteikumi Nr.2 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.7
17 Kalna iela 8, 10, 12, 14, 16, 22, 28, 30 80480100048  80480100047  80480100104  80480100106 80480100073  80480100198  80480100032 80480100081  80480100055 Babītes pagasta padomes 17.04.2002. saistošie noteikumi Nr.12 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.17
18 Ainavas 80480040009 Babītes pagasta padomes 17.04.2002. saistošie noteikumi Nr.10 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.6
19 Audzes 80480090020 Babītes pagasta padomes 16.05.2001. saistošie noteikumi Nr.5 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.16
20 Druvas iela 4 , Kalna iela 49 80480100097                 80480100149 Babītes pagasta padomes 20.02.2002. saistošie noteikumi Nr.3 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.14
21 Vēsmas 80480040202 Babītes pagasta padomes 20.03.2002. saistošie noteikumi Nr.6 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.15
22 Akmeņi 80480040216 Babītes pagasta padomes 17.12.2003. saistošie noteikumi Nr.18 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.26
23 Upenāji 80480090075 Babītes pagasta padomes 20.08.2003. saistošie noteikumi Nr.12 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.31
24 Elektroni 80480040226 Babītes pagasta padomes 17.12.2003. saistošie noteikumi Nr.19 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.25
25 Ievas-1 80480040186 Babītes pagasta padomes 17.12.2003. saistošie noteikumi Nr.20 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.24
26 Bražas 80480020023 Babītes pagasta padomes 20.10.2004. saistošie noteikumi Nr.23 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.40
27 Rūpnieki-1 80480040291 Babītes pagasta padomes 19.05.2004. saistošie noteikumi Nr.13 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.32
28 Zeltiņi 80480070078 Babītes pagasta padomes 20.10.2004. saistošie noteikumi Nr.26 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.35
29 Apses 80480150007 Babītes pagasta padomes 16.06.2004. saistošie noteikumi Nr.15 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.28
30 Kalmes 80480040206 Babītes pagasta padomes 15.09.2004. saistošie noteikumi Nr.21 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.33
31 Liepnieki 80480040396 Babītes pagasta padomes 16.06.2004. saistošie noteikumi Nr.17 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.34
32 Gaidas, Ezermuižas, Ārendas, Jaunkrasti 80880020064      80880020005    80880020006 80880020060 Salas pagasta padomes 28.06.2006. saistošie noteikumi Nr.37 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.41
33 “Liepezers” 80480010027 Babītes pagasta padomes 28.12.1999. saistošie noteikumi Nr.3 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.43
34 Mēness iela 1 80480040592 Babītes pagasta padomes 31.01.2001. saistošie noteikumi Nr.2 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.39
35 Cidonijas iela 2 80480040070 Babītes pagasta padomes 15.12.2004. saistošie noteikumi Nr.32 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.38
36 “Beberi” 80480100087     80480100124 Babītes pagasta padomes 16.06.2004. saistošie noteikumi Nr.19 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.23
37 “Kaķīši” 80480070129 Babītes pagasta padomes 23.09.2009. saistošie noteikumi Nr.75 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.36
38 “Priežu mala” 80880050449 Babītes pagasta padomes 23.09.2009. saistošie noteikumi Nr.97 Babītes novada domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.37