Sestdiena, 2020. gada 30 . maijs

Vārda dienas: Lolita, Vitolds

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par ūdenssaimniecības tarifa projektu

28.11.2019 11:56

SIA “Babītes siltums” 2019. gada 25.novembrī  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ir iesniedzis ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 14.01.2016. lēmumu Nr.1/2.

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs *
(EUR/m3 bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(EUR/m3 bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).
Ūdensapgāde Babītes novada Babītes
pagasta Piņķu ciemā
0.57 0.69 +17%
Ūdensapgāde Babītes ciemā 0.455 +34%
Ūdensapgāde Babītes novada Salas pagasta Spuņciemā 0.73 -6%
Ūdensapgāde Beberu ciemā 0.94 -36%
Kanalizācija Babītes novada Babītes
pagasta Piņķu un Babītes ciemos
0.74 0.86 +14%
Kanalizācija Beberu ciemā 0.99 -15%
Kanalizācija Salienas ciemā 0.83 +3%
Kanalizācija Babītes novada Salas pagasta Spuņciemā 0.75 +13%
Notekūdeņu pārsūknēšana Spilves ciemā 0.77 0.94 +18%

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2020. gada 1.martu.

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar trīs apstākļiem:

  • esošo ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu sadrumstalotība – katrai no apdzīvotām vietām Babītes novadā līdz šim ir bijis noteikts atsevišķs tarifs, šobrīd ir izstrādāti trīs vienoti tarifi ūdensapgādes pakalpojumam, kanalizācijas pakalpojumam un notekūdeņu pārsūknēšanas pakalpojumam Spilves ciemā;
  • pēdējās ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa izmaiņas ir veiktas 2009. gadā (izņemot Beberu, Salienas, Ābeļu un Lielpriedes ciemiem), spēkā esošais tarifs nenodrošina uzņēmuma sekmīgu darbību;
  • No 2011. līdz 2015. gadam tika īstenots vērienīgs Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēts ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšanas un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas projekts Babītes ciemā, Priežciemā un Piņķu ciemā, lai nodrošinātu centralizētās sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību mājsaimniecībām un veicinātu vides kvalitātes uzlabošanu. Projekta ietvaros tika izbūvēti jauni ūdensapgādes tīkli 17 km garumā, jauni kanalizācijas tīkli 13,5 km garumā, dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas Piņķu un Babītes ciemos, kā arī 12 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve;
  • Projekta ietvaros radītajai infrastruktūrai ir jāsedz ekspluatācijas izmaksas, būtiski ir pieaudzis arī sniegto pakalpojumu apjoms – gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas savākšanas un attīrīšanas ietvaros.

Aicinām iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu SIA “Babītes siltums” telpās, Jūrmalas ielā 13d, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, no plkst. 8:00-12:30 un no 13:30-17:00, iepriekš saskaņojot vizīti ar SIA “Babītes siltums” valdes locekli Ilmāru Stašulānu, tālr. 67914496, e-pasts: babites.siltums@dot.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā var iesniegt SIA “Babītes siltums”, Jūrmalas ielā 13d, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, klātienē vai sūtot pa pastu, elektroniski, rakstot uz e-pastu babites.siltums@dot.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, e-pasts: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Pēdējais atjaunošanas datums: 28/11/2019 12:00
atpakaļ