Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par publiskās apspriešanas termiņa pārcelšanu lokālplānojuma projektam[:]

07.04.2017 10:59

[:lv]

Paziņojums par publiskās apspriešanas termiņa pārcelšanu lokālplānojuma projektam teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Austrumi” zemes vienība un nekustamā īpašuma “Meža putni” zemes vienības daļa Babītes pagastā, Babītes novadā.

Ar Babītes novada pašvaldības domes 22.02.2017. lēmumu “Par lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma “Austrumi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480070055 un nekustamā īpašuma “Meža putni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480070918 daļai Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 2,17.§) lokālplānojuma projekts iepriekš minētajai teritorijai ir nodots publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš iepriekš tika noteikts no 31.03.2017. līdz 28.04.2017. Tehnisku iemeslu dēļ publiskās apspriešanas termiņš pārcelts un noteikts no 13.04.2017. līdz 12.05.2017.
Publiskās apspriešanas sanāksmes datums un laiks netiek mainīts, un tā notiks 24.04.2017. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Lokālplānojuma materiāli kopš 21.03.2017. ir pieejami Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, un Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv. Ģeoportālā www.geolatvija.lv lokālplānojuma materiāli būs pieejami no 13.04.2017.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma projekta risinājumiem var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.00
Atvainojamies par sagādātajam neērtībām!

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 07/04/2017 12:05
atpakaļ