Ceturdiena, 2019. gada 17 . oktobris

Vārda dienas: Gaits, Karīna

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par nekustamo īpašumu „Varavīksnes”, „Mežrūķi”, Strautmaļu iela 2, Strautmaļu iela 4, Strautmaļu iela 6, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, lokālplānojuma apstiprināšanu

03.08.2015 16:48
KARTE

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2015. gada 29. jūlija lēmumu „Par saistošo noteikumu Nr. 10 „Lokālplānojums grozījumiem Babītes pagasta teritorijas plānojumā 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojumā 2005.-2017. gadam, nekustamo īpašumu „Varavīksnes”, kadastra Nr. 80480070203, „Mežrūķi”, kadastra Nr. 80480070138, Strautmaļu iela 2, kadastra Nr. 80480070825, Strautmaļu iela 4, kadastra Nr. 80480070824 un Strautmaļu iela 6, kadastra Nr. 8048 0070013, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, teritorijā” apstiprināšanu” (protokols Nr.11,3.§) ir apstiprināts lokālplānojums un izdoti saistošie noteikumi Nr. 10.

Inga Griezne,

teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 26/02/2016 10:33
atpakaļ