Ceturdiena, 2019. gada 21 . novembris

Vārda dienas: Andis, Zeltīte

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par nekustamo īpašumu „Andrejsoni”, “Darījumu zona”, “Industriālais parks”, “Sporta halle”, “Strēles” un Jūrmalas iela 3, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu

09.05.2017 11:29
Babītes novads

Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.04.2017. lēmumu “Par nekustamo īpašumu “Andrejsoni”, “Darījumu zona”, “Industriālais Parks”, “Sporta halle”, “Strēles” un Jūrmalas iela 3 detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 7,12.§) apstiprināts detālplānojums iepriekš minētajai teritorijai.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi (TIAN)

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa:

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 09/05/2017 12:29
atpakaļ