Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ziediņi” zemes vienības Varkaļos, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

01.11.2017 11:59

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.10.2017. lēmumu, protokols Nr. 14,12.§, atkārtotai publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nodots detālplānojuma projekts nekustamā īpašuma “Ziediņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880070027, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā.

  • Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 14.11.2017. līdz 12.12.2017.
  • Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 30.11.2017. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs pieejams Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. Tāpat ar detālplānojuma materiāliem būs iespējams iepazīties ģeoportālā www.geolatvija.lv un Babītes novada pašvaldības mājas lapā www.babite.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 03/11/2017 10:16
atpakaļ