Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par nekustamā īpašuma “Vecalstes” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai[:]

06.10.2015 10:55

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.09.2015. lēmumu (prot. Nr.13, 9.§), nekustamā īpašuma “Vecalstes”, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš no 20.10.2015. līdz 17.11.2015.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 09.11.2015. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības mājas lapā www.babite.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu: dome@babite.lv.

Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

Dokumentācija:

Paskaidrojuma raksts

Apbūves nosacījumi

Plānotā izmantošana

Inga Griezne,

teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 18/01/2016 10:03
atpakaļ