Sestdiena, 2020. gada 31 . oktobris

Vārda dienas: Rinalda, Rinalds, Valts

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par nekustamā īpašuma „Priežu mala” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Priežu mala 2 zemes vienībai[:]

21.05.2014 16:08

[:lv]

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.05.2014. lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Priežu mala” (kadastra apzīmējums 8088 005 0280; 8088 005 0449) detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu un līguma slēgšanu par detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma Priežu mala 2 (kadastra apzīmējums 8088 005 0518) robežās” (prot.Nr.6,10§) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Priežu mala 2, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt teritorijas atļauto izmantošanu, radot priekšnoteikumus rindu mājas apbūvei, nosakot optimālu infrastruktūras, būvju un labiekārtojuma elementu izvietojumu un apjomu, apbūves gabalu platību un robežas.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Inga Griezne.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv .

 

Inga Griezne,
teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/07/2015 16:09
atpakaļ