Trešdiena, 2020. gada 28 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ošpriedes”, Salas pagastā, Babītes novadā, teritorijas daļas detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai [:]

02.05.2016 13:13

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.04.2016. lēmumu „Par nekustamā īpašuma “Ošpriedes”, Salas pagastā, Babītes novada, kadastra apzīmējums 80880030029, teritorijas daļas 2 ha platībā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.6,19.§), detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš no 09.05.2016. līdz 06.06.2016.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 26.05.2016. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā “Pīlādzīšos”, Salas pagastā, Babītes novadā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā “Pīlādzīšos”, Salas pagastā, Babītes novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības mājas lapā www.babite.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.00

Paskaidrojuma raksts

Izmantošanas apbūves nosacījumi

Esošā situācija

Plānotā situācija

Apgrūtinājumi

Inženierkomunikāciju shēma

Būvprojekts mināmāl sastāvā

Inga Griezne,

Plānošanas un  būvniecības daļas teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 02/05/2016 17:38
atpakaļ