Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ošpriedes”, Salas pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai[:]

06.06.2016 17:25

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.05.2016. lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam „Ošpriedes”, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 80880050673, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.7,13.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 07.06.2016. līdz 05.07.2016.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 27.06.2016. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā “Pīlādzīšos”, Salas pagastā, Babītes novadā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā “Pīlādzīšos”, Salas pagastā, Babītes novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības mājaslapā:

01 Esošā situācija

02 Plānotā izmantošana

03 Apgrūtinājumi

04 Inženierkomunikāciju shēma

AR_01 AR sadaļas vispārīgie rādītāji

AR_02 1. stāva plāns

AR_03 2. stāva plāns

AR_04 Jumta plāns

AR_05 Fasādes asīs A-C; C-A; 1-1; 2-2

AR_06 Griezumi 1-1; 2-2

ĢP-01 ĢP sadaļas vispārējie rādītāji

ĢP-02 Ģenerālplāns

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.00.

Inga Griezne,

teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 06/06/2016 17:30
atpakaļ