Ceturdiena, 2019. gada 21 . novembris

Vārda dienas: Andis, Zeltīte

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Melbas”, kadastra numurs 80480080072, detālplānojuma atcelšanu

26.02.2016 09:43
KARTE

Babītes novada pašvaldības dome 24.02.2016. ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.3 “Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.76 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Melbas”, kad. Nr. 8048 008 0072, apstiprināšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem”.

Andra Valaine,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 23/03/2016 16:40
atpakaļ