Piektdiena, 2019. gada 06 . decembris

Vārda dienas: Niklāvs, Nikolajs, Niks

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Līkumi”, kadastra numurs 80480040299, detālplānojuma atcelšanu

26.02.2016 09:50
KARTE

Babītes novada pašvaldības dome 24.02.2016. ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.4 “Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.76 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Līkumi”, kad. Nr. 8048 004 0299, apstiprināšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem”.

Andra Valaine,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 23/03/2016 16:38
atpakaļ