Trešdiena, 2020. gada 28 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lielpauguri” detālplānojuma grozījumu projekta nekustamo īpašumu Čiekuru iela 2, Čiekuru iela 1, Riekstu iela 26, Riekstu iela 23 teritorijā, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai[:]

15.09.2016 16:28

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 24.08.2016. lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Lielpauguri” detālplānojuma grozījumu projekta nekustamo īpašumu Čiekuru iela 2, kadastra apzīmējums 80480040967, Čiekuru iela 2, kadastra apzīmējums 80480040966, Riekstu iela 23, kadastra apzīmējums 80480040963, Riekstu iela 26, kadastra apzīmējums 80480040965, teritorijām nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 12, 7.§) detālplānojuma grozījumi ir nodoti publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 20.09.2016. līdz 18.10.2016.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 13.10.2016. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma materiāli būs apskatāmi Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv un Ģeoportālā www.geolatvija.lv

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.00.

01_Paskaidrojuma raksts

02_Grafiskā daļa

03_Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Inga Griezne,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 15/09/2016 16:28
atpakaļ