Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lāsmas” Dzilnuciemā detālplānojuma publisko apspriešanu

29.06.2020 10:16

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lāsmas” Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma publisko apspriešanu

Babītes novada pašvaldības dome 17.06.2020. nolēma nekustamā īpašuma “Lāsmas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480070811 Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojumu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (prot.Nr.11, 12.§).

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 06.07.2020. līdz 03.08.2020. 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 09.07.2020. plkst. 17.00  Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Detālplānojuma projekts pieejams ģeoportālā www.geolatvija.lv, Babītes novada pašvaldības mājas lapā www.babite.lv un Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4 (5. kabinets), Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt, adresējot tos Babītes novada pašvaldības Administrācijai – Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

Inženierkomunikāciju plāns

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Teritorijas plānotā izmantošana

Topogrāfiskais plāns

Zemes ierīcības darbu plāns

 

Veldze Liepa,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 29/06/2020 10:17
atpakaļ