Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Klūgas” Babītes pagastā un nekustamā īpašuma “Klūgas” Salas pagastā detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

02.01.2019 11:18

Ar Babītes novada pašvaldības domes 19.12.2018. lēmumu, protokols Nr. 15, 4.§ ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Klūgas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 002 0072, Babītes pagastā, Babītes novadā un nekustamā īpašuma “Klūgas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0042, Salas pagastā, Babītes novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus multifunkcionāla sporta un atpūtas kompleksa būvniecībai ar tai nepieciešamo infrastruktūru, detalizējot zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus, atbilstoši Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Inga Griezne.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 22.02.2019. var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv.

Pēdējais atjaunošanas datums: 02/01/2019 11:19
atpakaļ