Piektdiena, 2020. gada 29 . maijs

Vārda dienas: Maksis, Raivis, Raivo

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Katrīnas” un nekustamā īpašuma „Laimeskrasti” Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, detālplānojumu atcelšanu.

09.11.2018 10:42

Ar Babītes novada pašvaldības domes 31.10.2018. lēmumu (protokols Nr. 12, 9.§) ir izdoti saistošie noteikumi Nr. 12 „Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 139 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Katrīnas”, kadastra Nr. 8088 005 0232, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”, ar kuriem ir atcelts detālplānojums nekustamā īpašuma „Katrīnas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0232 Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.

Savukārt ar Babītes novada pašvaldības domes 31.10.2018. lēmumu (protokols Nr. 12, 10.§) ir izdoti saistošie noteikumi Nr. 13 „Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 123 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Laimeskrasti”, kadastra Nr. 8088 005 0035, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”, ar kuriem ir atcelts detālplānojums nekustamā īpašuma „Laimeskrasti” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0035 Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.

Pēdējais atjaunošanas datums: 09/11/2018 10:42
atpakaļ