Svētdiena, 2022. gada 23 . janvāris

Vārda dienas: Austris

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunzemes” detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu teritorijas daļā

04.10.2017 15:52

Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.10.2017. lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Jaunzemes”, detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Salienas iela 12 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030751, nekustamā īpašuma Salienas iela 14 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030728, nekustamā īpašuma Lielupes iela 3 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030686, nekustamā īpašuma Lielupes iela 4 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030688, nekustamā īpašuma Lielupes iela 6 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030687, nekustamā īpašuma Lielupes iela zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030757, nekustamā īpašuma Bulduru iela 10 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030685 un nekustamā īpašuma Vaivaru iela zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030756 teritorijā”, protokols Nr. 13,16.§, ir apstiprināts nekustamā īpašuma “Jaunzemes” detālplānojuma grozījumu projekts iepriekš minēto zemes vienību teritoriju daļā.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.

01_Paskaidrojuma raksts

02_Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

03_Plānotā izmantošana

04_Inženierkomunikāciju plāns

05_Sarkano līniju plāns

06_Stāvu plāns

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 04/10/2017 15:52
atpakaļ