Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Elva, Elvijs, Elvis, Laimis, Laimonis

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunušas”, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā detālplānojuma publisko apspriešanu

07.09.2020 09:40

Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.08.2020. lēmumu “Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma “Jaunušas” zemes vienībai, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr.15, 19.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 07.09.2020. līdz 05.10.2020.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 28.09.2019. plkst.17:00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs pieejams Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4 (5.kabinets), Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. Tāpat ar detālplānojuma materiāliem ir iespējams iepazīties ģeoportālā www.geolatvija.lv un Babītes novada pašvaldības mājas lapā www.babite.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijai Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107 vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Esošās situācijas plāns

Teritorijas sadalījuma un funkcionālā zonējuma plāns

Inženierkomunikāciju plāns

Pēdējais atjaunošanas datums: 07/09/2020 09:47
atpakaļ