Ceturdiena, 2019. gada 17 . oktobris

Vārda dienas: Gaits, Karīna

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunoši”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880030227, Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, lokālplānojuma apstiprināšanu

06.02.2017 14:17
Aerofoto

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.01.2017. lēmumu “Par lokālplānojuma apstiprināšanu grozījumiem Babītes pagasta teritorijas plānojumā 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojumā 2005.-2017. gadam, nekustamā īpašuma “Jaunoši”, Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880030227” (prot. Nr. 1,13.§) ir izdoti saistošie noteikumi Nr. 1, ar kuriem apstiprināts lokālplānojums nekustamā īpašuma “Jaunoši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880030227, Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.

Ar lokālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības administrācijā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv un ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Inga Griezne,
teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 06/02/2017 14:50
atpakaļ