Trešdiena, 2020. gada 28 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunoši”, Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, lokālplānojuma nodošanu publiskajai [:]

03.12.2015 14:53

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.11.2015. lēmumu „Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Jaunoši”, Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880030227, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.15,4.§), lokālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš no 16.12.2015. līdz 20.01.2016.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 07.01.2016. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā lokālplānojuma projekts būs apskatāms Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības mājas lapā www.babite.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības administrācijā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.00.

Pielikums:

Paskaidrojuma raksts

Plānotā izmantošana

Plānotās komunikācijas

Inga Griezne,

teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 26/02/2016 10:22
atpakaļ