Svētdiena, 2022. gada 23 . janvāris

Vārda dienas: Grieta, Strauta

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunkalēji” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480010590, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma projekta apstiprināšanu[:]

31.10.2016 15:44

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.10.2016. lēmumu (prot. Nr.14,13.§) apstiprināts nekustamā īpašuma “Jaunkalēji”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480010590, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma projekts.

Ar apstiprinātā detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības mājaslapā internetā www.babite.lv, kā arī Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

1_Paskaidrojuma raksts

2_Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

3_Apgrūtinātās teritorijas

4_Plānotā izmantošana

5_Inženierapgāde

6_Ielu šķērsprofili

Inga Griezne, 

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 31/10/2016 16:36
atpakaļ