Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunalstes” zemes vienību detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

04.07.2017 17:00

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunalstes” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8048 004 0264, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā un 80480040265, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.06.2017. lēmumu (prot. Nr.10, 15.§), detālplānojuma projekts nekustamā īpašuma “Jaunalstes”, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8048 004 0264, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā un 80480040265, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 18.07.2017. līdz 16.08.2017.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 10.08.2017. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi: fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā: pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 8.15–12.15 un no pulksten 13–18.

Sintija Bērziņa,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

 

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 04/07/2017 17:00
atpakaļ